Hjem

Om grundejerforeningen

 

Grundejerforeningen Femmøller Strand har igennem mange år været en aktiv forkæmper for vedligeholdelse og forskønnelse af Femmøller Strand, og en aktiv medspiller i forhold til først Dråby, senere Ebeltoft og Syddjurs Kommune.

 

Foreningen repræsenterer sommerhusejere og fastboende i et større geografisk område langs Ebeltoft Vig, fra Nato-molen og et langt stykke ud langs Fuglsøvej. Vi har medlemmer helt ud til Fuglsøvej 64, endvidere har vi medlemmer på Bogens Søvej samt på Bogens Hovedvej. Vi repræsenterer 450 betalende medlemmer, og varetager langt flere grundejeres interesser. Vi har stærke interesser i bl.a. trafikale forhold og cykelstier i området.

September 2017 Nationalpark Mols Bjerge

Grundejerforeningerne langs Kystvejen har koordineret et tiltag for at få en kandidat i den nye nationalparkbestyrelse, der skal udpeges i løbet af efteråret. GFFS blev udpeget som den forening der skulle stille med kandidat(er). Miljøministeren har besvaret vores henvendelse med at der ikke bliver plads til en grundejerforeningskandidat, idet der i den nye og noget smallere nationalparkbestyrelse kun bliver plads til det man kunne kalde tier 1 interesseorganisationer (Syddjurs kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, VisitDenmark, Landbrug & Fødevarer, Dansk Skovforening, Dansk Botanisk Forening, Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforening). Derudover får det lokale nationalparkråd én plads i bestyrelsen som fremover kommer til at bestå af formanden og 10 øvrige medlemmer.

 

 

 

Juli 2017

Husk generalforsamlingen den 13. juli, følg linket for detaljer

 

Vi har ikke modtaget nogen forslag til behandling fra medlemmerne pr 1/7-2017.

 

Juni 2017

Vi fejrer Skt Hansaften helt som vi plejer ... kl 21, med bål, sang, musik og tale ved tidligere bestyrelsesmedlem mm. Leif Støy.

 

Februar 2017

Se her for de seneste nyheder om fibernet i vores område. Meld dig til senest 30. marts hvis du er interesseret.

 

December 2016

Glædelig jul og godt nytår til alle medlemmer. Lige inden jul nåede vi et møde med kommunen om vore mærkesager, og det vil I høre mere om i vores forårsbrev.

 

 

Oktober 2016

Sammen med nabogrunderjerforeningerne har vi lavet denne redegørelse som svarer på hvad vi ved om og vil med Natomolen.

 

Foreningen er på Facebook: https://www.facebook.com/groups/grundejerforFemmoellerStrand/

 

Vores efterårsbrev er ude nu

 

Juni 2016

Indkaldelse til generalforsamling 14 juli

Åbning af Fischerprojektet 15 juli

Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne

 

Husk Skt Hansaften

Bålet tændes som altid kl 21

 

Maj 2016- Vand

Kommunen har ansvar for at deres egne dræn og vandløb virker. Det har vi pt en diskussion med dem om. De kan også give påbud til vandløbsejere hvis de ikke vedligeholder vandløbene. Derudover er de interesserede i at hjælpe grundejerne med at finde de bedste afledningsformer og afløb. Det kan man snakke med Syddjurs Kommune om, efter at man har organiseret sig med sine naboer.

 

Men Syddjurs Kommune har truffet beslutning om at det er OK med dem at der står vand i parker og åbne områder en del af året. Det er en politisk ting (og vel et spørgsmål om økonomi).

 

Kommunen ønsker sig at lodsejerne går sammen om henvendelser. Men grundejerne skal selv holde deres vandløb OG betale for/gennemføre dræning på egen grund.

 

Grundejerforeningen har adresserne på lodsejerne, hvis vi ved hvilke matrikler det handler om, så vi kan hjælpe med at kontakte de berørte parter.

 

Derudover står vi i bestyrelsen til rådighed med råd (skriv til vores mailadresse), og vi tror der er behov for at bestyrelsen i fremtiden gør mere omkring hele området, VAND.

 

 

Marts 2016

Foreningens forårsbrev er nu klart til læsning, find det her

 

 

drøfte.

Februar 2015

alle medlemmer er inviterede til foredrag hos BLIS d. 26. februar om Egil Fischer