Hjem

Om grundejerforeningenGrundejerforeningen Femmøller Strand har igennem mange år været en aktiv forkæmper for vedligeholdelse og forskønnelse af Femmøller Strand, og en aktiv medspiller i forhold til først Dråby, senere Ebeltoft og Syddjurs Kommune.


Foreningen repræsenterer sommerhusejere og fastboende i et større geografisk område langs Ebeltoft Vig, fra Nato-molen og et langt stykke ud langs Fuglsøvej. Vi har medlemmer helt ud til Fuglsøvej 64, endvidere har vi medlemmer på Bogens Søvej samt på Bogens Hovedvej.


Vi repræsenterer 450 betalende medlemmer, og varetager langt flere grundejeres interesser. Vi har stærke interesser i bl.a. trafikale forhold og cykelstier i området.

Seneste nyt fra

grundejerforeningen

 

Januar 2019, lokalplan

PUK udvalget i Syddjurs kommune har på udvalgsmøde i januar vedtaget at igangsætte udarbejdelsen af en lokalplan for Egil Fischers ferieby. Med tilføjelsen: " at der i forløbet inviteres til en dialog mellem udvalget og grundejerforeningen."

 

November 2018, legat

Grundejerforeningen er blevet tildelt et legat af Henriques Understøttelsesfond og Mindelegat på kr 30.000 til fornyelse af bænke I Fischers naturpark.

 

Vi er meget taknemmelige for bidraget.

 

Oktober 2018, efterårsbrev

Efterårsbrev er sendt ud. Find det i menuen ovenfor.

 

Oktober 2018, mole og lokalplan

Natomolen: Forsvarsministeriet har svaret positivt tilbage på borgmesterens henvendelse fra juni således at der nu kan etableres et projekt med henblik på fjernelse af molen og måske også det militære brændstofdepot. Kan tolkes som den første forventningsafstemning mellem Kommune og Forsvar.

 

Lokalplan: PUK udvalget vil ha' en bevarende lokalplan for Fischers ferieby på et møde d. 5. december. Kommunen har bekræftet invitation til GFFS om forudgående møde(r) om afgrænsning.

 

September 2018, lokalplan version 2.0

PUK udvalget i Syddjurs kommune har noget overraskende nedstemt igangsætning af en lokalplan på mødet d. 5. september: "På det foreliggende grundlag er Udvalget ikke indstillet at igangsætte arbejdet med en lokalplan.

 

Udvalget vil på sigt gerne imødekomme grundejerforeningens ansøgning om en bevarende lokalplan; men vil gerne drøfte afgrænsning mm forinden endelig stillingtagen til dette. Udvalget er opmærksom på at beslutningen fra Udvalget  for natur, teknik og miljø om nedlæggelse af § 14 forbud dermed tilsidesættes."

 

September 2018, lokalplan

som følge af afgørelsen af en nedrivningssag i vores område, skal Syddjurs kommune udarbejde en lokalplan. En sådan er nu på dagsordenen på et PUK udvalgsmøde d. 5. september. Se mere på

https://www.syddjurs.dk/dagsorden/udvalget-plan-udvikling-og-kultur-puk-05-09-2018

(kopiér ind i adr. feltet på browseren)

 

Juni 2018, Musik i teltet

igen i år arrangerer Birgitte Damgaard Musik i teltet i Femmøller Strand. Se nærmere nedenfor.

 

Juni 2018, persondatapolitik

vores grundejerforening er underlagt det nye EU regulativ om persondatapolitik. Vi har derfor formuleret en sådan politik og denne kan findes i menuen ovenfor.

 

Juni 2018, Sank Hans Aften

INGEN BÅL SANKT HANS AFTEN!

Beredskab og Sikkerhed i Østjylland opretholder afbrændingsforbud for bl. a. Syddjurs Kommune. Se mere på www.bsik.dk. Der kan ikke dispenseres.

 

Dermed bliver der så IKKE mulighed for at køre kvas og grene til stranden.

 

VI AFHOLDER ALLIGEVEL ARRANGEMENTET på stranden overfor Molskroen Strandhotel med sang, taler og underholdning. Så mød frem med godt humør og måske en varm trøje.

 

Marts 2018, forårsbrev

Forårsbrev 2018 er udsendt. Find det i menuen ovenfor

 

Marts 2018, klimatilpasningsplan

Kommunerne har haft udarbejdelsen af en klimtilpasningsplan som en bunden opgave. Syddjurs kommune har derfor udarbejdet én. Den har betydning ifm problematikken omkring overfladevand i vores område. Se mere under Natur- og Landskabspleje.

 

December 2017, nationalparkbestyrelsen

Den nye bestyrelse for Nationalpark Mols Bjerge er nu udpeget (næsten, der mangler en repræsentant fra kommunen) og en af de nye bestyrelsesmedlemmer er Rita M. Buttenschön. Rita repræsenterer Dansk Botanisk Forening; hun er også medlem af vores grundejerforening. GFFS ønsker Rita tillykke med udnævnelsen.

 

 

November 2017 Bog om Ellen Dahl

Morten Wilhelm Keller, der er Ellen Dahls grandnevø, har udgivet bogen "Ellen Dahl, Mols og Litteraturen".

se https://unipress.dk/udgivelser/e/ellen-dahl/

 

Historiske karakterer som Ellen Dahl og Egil Fischer er med til - og danner grundlag - for udviklingen vores by og egn. Der er grund til at fejre når der udgives bøger om disse personligheder.

 

 

 

 

Flere nyheder »