Hjem

Om grundejerforeningen


Grundejerforeningen Femmøller Strand har igennem mange år været en aktiv forkæmper for vedligeholdelse og forskønnelse af Femmøller Strand, og en aktiv medspiller i forhold til først Dråby, senere Ebeltoft og Syddjurs Kommune.


Foreningen repræsenterer sommerhusejere og fastboende i et større geografisk område langs Ebeltoft Vig, fra Nato-molen og et langt stykke ud langs Fuglsøvej. Vi har medlemmer helt ud til Fuglsøvej 64, endvidere har vi medlemmer på Bogens Søvej samt på Bogens Hovedvej.


Vi repræsenterer 450 betalende medlemmer, og varetager langt flere grundejeres interesser. Vi har stærke interesser i bl.a. trafikale forhold og cykelstier i området.

badeliv i Femmøller Strand
P1020038
P1020103
P1020078
P1020087

Seneste nyt fra

grundejerforeningen

 

Juni 2020

Generalforsamlingen er blevet udskudt til 18. september - hvor vi forhåbentlig også kan afholde mødet med efterfølgende spisemuligheder.


Vi har besluttet, at vi hurtigst muligt vil foretage en ændring af badebroen ved ishuset. Inderste landsektion tages ned og bruges til forlængelse af badebroen ud i vandet - samtidig tilkøbes yderligere sektion til forlængelse.

Kommunen har samtidig givet tilsagn om hurtigst muligt at flytte det grundvandsudløb, der pumpes væk fra Molskroen. Udløbet har været til stor gene for badebroen.


Der vil blive investeret i flere udskiftninger af bænke i området og tilkøbe bænke, hvor der måtte være behov.


Der er aftalt møde med kommunale embedsmænd om vedligeholdelse af Fischer parken. Vi kan ikke være bekendt, at området forfalder. 


Efter tilsagn om nedrivninhg af NATO-molen i 2021, er der nedsat en arbejdsgruppe til at evaluere fremtidsmuligheder for området.


Kirsten vores kasserer gennem mange år har desværre meddelt, at hun ikke ønsker at genopstille ved næste generalforsamling. Grundejerforeningen har derfor “desperat” behov for, at medlemmer med en regnskabsmæssig baggrund vil melde sig som mulige bestyrelseskandidater. Generelt ser vi gerne, at medlemmer der ønsker at yde en indsats i foreningen vil melde sig på banen.

- indkaldelse til generalforsamling udsendes i løbet af sommeren.


Juni 2020

ændringer i bestyrelsen pr. 12. juni 2020: Arne Bojesen udtræder af bestyrelsen og suppleant Annette Hornbeck indtræder. Formandsskabet overgår til Steen Nordstrøm indtil næste generalforsamling.


Juni 2020

på grund af corona-krisen og den forlængede forsamlingsforbud, aflyses dette års sankhans-aften arrangement.


April 2020

forslag til foreningens nye vedtægter til afstemning på næste generalforsamling, er lagt op under 'vedtægter' i menuen. Man går nederst på siden hvor de indsat som dokument.


Marts 2020

et nyt forårsbrev er sendt ud pr. e-mail til vore medlemmer. Find det også i menuen ovenfor.


Dec 2019, lokalplan Fischer-byen

referater fra de tre arbejdsgruppemøde kan ses på Syddjurs Kommunes hjemmeside ved hjælp af følgende link:


https://www.syddjurs.dk/egilfischer


Aug 2019, nyt materiale om hegnsyn

vi har fået stillet nyt materiale om hegnsloven til rådighed af din-bolighandel.dk. Se det i menuen ovenfor. 


Juli 2019, ny omgang Musik i Teltet

se mere på

https://www.facebook.com/events/671443209986346/


Juli 2019, Skt. Hans, Jakob Vedsteds tale

vi har fået tilladelse til at vise Jakob Vedsteds tale til vores Skt. Hans arrangement - se i menuen ovenfor. 


Juni 2019, lokalplan igangsætning.

efter opstartsmødet er der nedsat arbejdsgrupper - se notat på 'lokalplan' i menuen. Derudover henvises til Syddjurs kommunes side

https://www.syddjurs.dk/egilfischer


Maj 2019, lokalplan - opstartsmøde

på grund af større antal tilmeldinger end Molskroen Strandhotel har kapacitet til, flyttes mødet d. 31. maj til Langhoff & Juul (tidl. hotel Ebeltoft Strand), Ndr. Strandvej 3, Ebeltoft.


Maj 2019, lokalplan

der inviteres til infomøde om lokalplan. Se i menuen under lokalplan.


April 2019, lokalplan

Lokalplanarbejdet er nu skudt igang med Syddjurs Kommunes annoncering på dens hjemmeside 

https://www.syddjurs.dk/hoeringer/planlaegning-egil-fischers-ferieby-indkaldelse-af-ideer-og-forslag


Der er oprettet en 'lokalplanside' i menuen ovenfor, hvor informationer om lokalplanen vil blive posteret.


April 2019, Forårsbrev 2019

Forårsbrev 2019 er nu sendt til vores medlemmer. Brevet kan også ses i menuen ovenfor.


Januar 2019, lokalplan

PUK udvalget i Syddjurs kommune har på udvalgsmøde i januar vedtaget at igangsætte udarbejdelsen af en lokalplan for Egil Fischers ferieby. Med tilføjelsen: " at der i forløbet inviteres til en dialog mellem udvalget og grundejerforeningen."

 

November 2018, legat

Grundejerforeningen er blevet tildelt et legat af Henriques Understøttelsesfond og Mindelegat på kr 30.000 til fornyelse af bænke I Fischers naturpark.

 

Vi er meget taknemmelige for bidraget.

 

Oktober 2018, efterårsbrev

Efterårsbrev er sendt ud. Find det i menuen ovenfor.

 

Oktober 2018, mole og lokalplan

Natomolen: Forsvarsministeriet har svaret positivt tilbage på borgmesterens henvendelse fra juni således at der nu kan etableres et projekt med henblik på fjernelse af molen og måske også det militære brændstofdepot. Kan tolkes som den første forventningsafstemning mellem Kommune og Forsvar.

 

Lokalplan: PUK udvalget vil ha' en bevarende lokalplan for Fischers ferieby på et møde d. 5. december. Kommunen har bekræftet invitation til GFFS om forudgående møde(r) om afgrænsning.

 

September 2018, lokalplan version 2.0

PUK udvalget i Syddjurs kommune har noget overraskende nedstemt igangsætning af en lokalplan på mødet d. 5. september: "På det foreliggende grundlag er Udvalget ikke indstillet at igangsætte arbejdet med en lokalplan.

 

Udvalget vil på sigt gerne imødekomme grundejerforeningens ansøgning om en bevarende lokalplan; men vil gerne drøfte afgrænsning mm forinden endelig stillingtagen til dette. Udvalget er opmærksom på at beslutningen fra Udvalget  for natur, teknik og miljø om nedlæggelse af § 14 forbud dermed tilsidesættes."

 

September 2018, lokalplan

som følge af afgørelsen af en nedrivningssag i vores område, skal Syddjurs kommune udarbejde en lokalplan. En sådan er nu på dagsordenen på et PUK udvalgsmøde d. 5. september. Se mere på

https://www.syddjurs.dk/dagsorden/udvalget-plan-udvikling-og-kultur-puk-05-09-2018

(kopiér ind i adr. feltet på browseren)

 

Juni 2018, Musik i teltet

igen i år arrangerer Birgitte Damgaard Musik i teltet i Femmøller Strand. Se nærmere nedenfor.

 

Juni 2018, persondatapolitik

vores grundejerforening er underlagt det nye EU regulativ om persondatapolitik. Vi har derfor formuleret en sådan politik og denne kan findes i menuen ovenfor.