Hjem

Om grundejerforeningen


Grundejerforeningen Femmøller Strand har igennem mange år været en aktiv forkæmper for vedligeholdelse og forskønnelse af Femmøller Strand, og en aktiv medspiller i forhold til først Dråby, senere Ebeltoft og Syddjurs Kommune.


Foreningen repræsenterer sommerhusejere og fastboende i et større geografisk område langs Ebeltoft Vig, fra Nato-molen og et langt stykke ud langs Fuglsøvej. Vi har medlemmer helt ud til Fuglsøvej 64, endvidere har vi medlemmer på Bogens Søvej samt på Bogens Hovedvej.


Vi repræsenterer 450 betalende medlemmer, og varetager langt flere grundejeres interesser. Vi har stærke interesser i bl.a. trafikale forhold og cykelstier i området.

badeliv i Femmøller Strand
P1020038
P1020103
P1020078
P1020087

Seneste nyt fra

grundejerforeningen


Generalforsamling 2022

Fanen Generalforsamling 2022 er nu opdateret med Formandsberetning, referat og Årsrapport.

Den ny bestyrelse er konstitueret. Se fanen Bestyrelsen.SanktHans aften

Grundejerforeningen arrangerer bål og underholdning på pladsen overfor Strandhotellet. 

Molskroen holder Iskiosken åben, herunder for salg af drikkevarer.

Pladsen åbner kl. 20 og bålet tændes kl. 21.

Jonas Kring Anker-Petersen holder båltale.Generalforsamling 2022

Årets generalforsamling afholdes torsdag 7. juli kl. 17.30 på Strandhotellet.

Der er tilmeldingsfrist 29. juni både for deltagelse og for efterfølgende spisning. 

Se indkaldelsen med dagsorden med videre under fanen Generalforsamling 2022.Nyhedsbrev er ude

Læs seneste nyt om NATO-molen, Byens Hus, den fornyede lokalplanshøring for Fischerparken med meget mere.

Kig under Nyhedsbrev Nov. 2021


Opdatering af hjemmesiden
Bestyrelsen er ved at opdatere hjemmesiden. Hvis du har nogle forslag til, hvad der skal med på grundejerforeningens hjemmeside, så skriv det gerne til gffs@gffs.dkForeningens nye vedtægter er i dag vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling på Egil's Cafe. Ses under Vedtægter.NY BESTYRELSE

Den nye bestyrelse er konstitueret. Se mappen Bestyrelsen.EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling søndag 8. august kl. 17.00 på Egil's Cafe. Eneste punkt på dagsordenen er foreningens vedtægter, der trods enighed på den ordinære  generalforsamling, ikke kunne godkendes  grundet for få fremmødte. 

Tilmeldingsfrist er 1. august - max èn deltager per matrikel.


NYT - NYT - NYT - NYT

Generalforsamling 2021 mappen er nu opdateret med beretning, referat og årsrapport.

God Sommer til Alle!


INDKALDELSE til GENERALFORSAMLING

Årets generalforsamling afholdes 25. juni

kl. 18.00 på Strandhotellet.

Generalforsamlingen gennemføres under forudsætning af, at myndighedernes krav til forsamling muliggør, at vi kan samle op 100 personer.

Deltagelse kræver derfor i år tilmelding.

Se indkaldelsen og forslag  til nye vedtægter under fanen Generalforsamling 2021 


Forårsbrev 2021 kan nu læses i menuen.


NYT - NYT - NYT -NYT

Der er oprettet en ny mappe, med materialer om det mulige, fremtidige "Byens Hus".


BERETNING og REGNSKAB

Formandens beretning og årsregnskab, som skulle have været fremlagt på generalforsamlingen 18. september, er nu tilgængelige under "Generalforsamling 2020". 


AFLYSNING AF GENERALFORSAMLING D. 18. SEPTEMBER
GRUNDEJERFORENINGEN FEMMØLLER STRAND

En enig bestyrelse har i dag valgt at aflyse dette års generalforsamling.
Med den nuværende COVID-19 situation og de skærpede anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen - herunder opfordringen til at overveje om planlagte forsamlinger er nødvendige - vurderer bestyrelsen, at generalforsamlingen, som en force majeure, bør aflyses i år.

Du vil hurtigst muligt modtage den planlagte årsberetning samt årsregnskabet på mail. Har du spørgsmål eller kommentarer hertil, er du velkommen til at skrive til bestyrelsen eller dele dine kommentarer på vores Facebook side.


Vi vil planlægge næste års generalforsamling i mere sikre rammer uden at måtte afvise grundejere i mødedeltagelse. Hvis situationen tillader det, bliver det i uge 28, som vi plejer.

Vi håber på forståelse og opbakning til aflysningen. Er du uenig eller finder, at der er forhold, der ikke kan afvente næste ordinære generalforsamling, bedes du skrive til bestyrelsen, eller give dine kommentarer på Facebook-siden.

 

Denne beslutning kan desværre ikke nå alle (ikke alle er på mail) til den den 18. september, så hjælp os gerne med at sprede budskabet.

På bestyrelses vegne
Steen Nordstrøm


August 2020

Bestyrelsesmedlemmer søges!

Vores generalforsamling er lige rundt om hjørnet – 18. september kl. 18 på Strandhotellet – og både den tidligere formand samt vores kasserer har meddelt, at de ikke ønsker genvalg til bestyrelsen.


Vi har derfor brug for nogle gode kandidater til at samle stafetten op efter Arne og Kirsten!


Bestyrelsen har gang i rigtig mange ting – og med rimelig succes, synes vi selv.  Lokalplan, vedligehold af Fischerprojektet, NATO-molen, badebro og bænke er blot få eksempler på områder, hvor der fortsat skal gøres en indsats i forhold til kommune og andre myndigheder og interesseorganisationer.


Som bekendt sker tingene jo ikke af sig selv. Så hvis du interesserer dig for vores lokalområde og gerne vil engagere dig i en fortsat udvikling, så har vi brug for, at DU stiller op til bestyrelsesvalget. 


Til gengæld lover vi stor indflydelse på GFFS arbejde.


Vi søger kandidater fra alle dele af GFFS område. Men for at få den bedst mulige balance i bestyrelsen er kandidater fra Lyngsbæk Strand, Strandkær og Bogens særligt efterspurgte ressourcer 😊.


Det skal dog på ingen måde afholde medlemmer fra Femmøller Strand i at stille op, alle vil være velkomne! I den sidste ende er det jo medlemmerne der på generalforsamlingen vælger de bedste kandidater.


Kontakt gerne en af de nuværende bestyrelsesmedlemmer for yderligere information eller for at melde dit kandidatur (se www.gffs.dk for kontaktmuligheder).


Juni 2020

Generalforsamlingen er blevet udskudt til 18. september - hvor vi forhåbentlig også kan afholde mødet med efterfølgende spisemuligheder.


Vi har besluttet, at vi hurtigst muligt vil foretage en ændring af badebroen ved ishuset. Inderste landsektion tages ned og bruges til forlængelse af badebroen ud i vandet - samtidig tilkøbes yderligere sektion til forlængelse.

Kommunen har samtidig givet tilsagn om hurtigst muligt at flytte det grundvandsudløb, der pumpes væk fra Molskroen. Udløbet har været til stor gene for badebroen.


Der vil blive investeret i flere udskiftninger af bænke i området og tilkøbe bænke, hvor der måtte være behov.


Der er aftalt møde med kommunale embedsmænd om vedligeholdelse af Fischer parken. Vi kan ikke være bekendt, at området forfalder. 


Efter tilsagn om nedrivninhg af NATO-molen i 2021, er der nedsat en arbejdsgruppe til at evaluere fremtidsmuligheder for området.


Kirsten vores kasserer gennem mange år har desværre meddelt, at hun ikke ønsker at genopstille ved næste generalforsamling. Grundejerforeningen har derfor “desperat” behov for, at medlemmer med en regnskabsmæssig baggrund vil melde sig som mulige bestyrelseskandidater. Generelt ser vi gerne, at medlemmer der ønsker at yde en indsats i foreningen vil melde sig på banen.

- indkaldelse til generalforsamling udsendes i løbet af sommeren.


Juni 2020

ændringer i bestyrelsen pr. 12. juni 2020: Arne Bojesen udtræder af bestyrelsen og suppleant Annette Hornbeck indtræder. Formandsskabet overgår til Steen Nordstrøm indtil næste generalforsamling.


Juni 2020

på grund af corona-krisen og den forlængede forsamlingsforbud, aflyses dette års sankhans-aften arrangement.


April 2020

forslag til foreningens nye vedtægter til afstemning på næste generalforsamling, er lagt op under 'vedtægter' i menuen. Man går nederst på siden hvor de indsat som dokument.


Marts 2020

et nyt forårsbrev er sendt ud pr. e-mail til vore medlemmer. Find det også i menuen ovenfor.