Områdepleje

Natur- og områdepleje


Grundejerforeningen ser det som en naturlig opgave at medvirke til, at vores område holdes attraktivt og i god og funktionsduelig stand, også der, hvor kommunens ressourcer ikke rækker.


Vi afsætter derfor årligt midler til natur- og områdepleje.


Disse midler kan anvendes til udvikling, forskønnelse, klimasikring og vedligeholdelse af vores fælles områder.

Bestyrelsen modtager meget gerne forslag til, hvor en indsats vil kunne være til fælles bedste for mange af vores medlemmer.


Grundejerforeningen henstiller, at vores medlemmer stiller sig velvilligt overfor naboers og omboendes ønsker om beskæring eller fældning af træer og buske, der hindrer deres udsigt, adgang til sol eller giver skyggevirkninger.


Hvis der er træer eller buske der generer dig på nabogrunden - er det altid en god ide at tilbyde selv at betale for rydning, når det er i egen interesse. Det har i mange tilfælde været med til at løse problemet.


I helt særlige tilfælde, hvor en uplejet bevoksning skaber stor gene for et antal af vores medlemmer, vil der kunne gives med-finansiering til nedskæring og flisning af bevoksning på arealer af fælles værdi efter en ansøgning til bestyrelsen.


Grundejerforeningens bestyrelse kan ikke påtage sig at rådgive, mægle eller træffe afgørelser i eventuelle tvister mellem grundejere. Eventuelle hegnssyn og civile søgsmål er således et privat anliggende mellem de implicerede medlemmer.