Råd og ordensregler

Gode råd om at være naboer, og lidt om eksisterende regler:


Henstilling og vejledning til foreningens medlemmer og brugere af området.


Støj

Motorplæneklippere, motorsave, buskryddere samt andre støjende maskiner bør anvendes med mest mulig hensyntagen til naboer. Undgå i øvrigt unødvendig støj.


Affald

Henkastning af affald på grundejerforeningens område frabedes. Brug affaldscontainerne på Lyngsbækvej og genbrugsstationen i Ebeltoft.


Trafik

Vis hensyn ved færdsel i foreningens område. Kør forsigtigt på fællesveje. Undgå støv- gener. Respekter privatlivets fred.


Særlige påbud/regler:


Dyrehold

I perioden 1.april-1.oktober skal hunde føres i snor på stranden og i foreningens område. Fjern altid hundens efterladenskaber ved færdsel i området. Jfr. Hundeloven.


Afbrænding af affald

Det er forbudt at afbrænde haveaffald i foreningens område. (Se vejledning fra Syddjurs kommune). Affald afleveres på kommunens genbrugspladser.


Campingvogne

Campingvogne uden registrering må max. stå på en grund i 8 dage. Parkering ud over 8 dage  kræver tilladelse fra kommunen.


Vedligeholdelse af private fællesveje

Grundejeren er forpligtiget til at vedligeholde sin del af fællesvejen. Herunder beskæring af træer og buske, samt slåning af græs på veje og i rabatter. Vis hensyn over for naboer og genboer. Se  i øvrigt  i hegnsloven, som beskriver de forpligtigelser og rettigheder man har.