Kontakt

Medlemskab er personligt og indmeldelse foregår ved at sende en mail til kassereren Winnie Marcussen,

winnie-marcussen@c.dk  med oplysninger om:

 

Navn

Adresse

Mailadresse

Telefonnummer

Samt indbetale 150 kr. til Sparekassen Kronjylland, konto 9360 0020388056.

 

Bestyrelse for Kulturladen er pr. 4 februar 2023 og kan kontaktes på nedenstående adresser, telefonnumre og mailadresser:

 

Formand:

Klaus Rye Andersen

Egil Fischersvej 5

8400 Ebeltoft

Klausrye@hotmail.com

20426125

 

Næstformand:

Per Nielsen

Nymarksvej 2, 8400 Ebeltoft

60463244

pertn@live.dk

 

Kasserer:

Winnie Marcussen

Lyngsbækalle 5, 8400 Ebeltoft

24470678

winnie-marcussen@c.dk

 

Sekretær:

Birgitte Højlund

Hovedgaden 23, 8400 Ebeltoft

26168133

b.hoejlund@live.dk

 

Bestyrelsesmedlem

Helle Vibeke Dalsgaard Johansen

Egil Fischersvej 5, 8400 Ebeltoft

22887775

hv.johansen@hotmail.com

 

Bestyrelsesmedlem

Arne Egeskjold

Egil Fischersvej 4A, 8400 Ebeltoft

21630688

arne@egeskjold.com

 

Bestyrelsesmedlem:

Eva Christensen

Under Halden 1, 8400 Ebeltoft

20435698

allin@post.tele.dk