Persondatapolitik

 

Persondatapolitik for Grundejerforeningen Femmøller Strand (GFFS)


GFFS er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du som medlem eller gæst gør brug af GFFS, og de services der tilbydes. Vi tilstræber, at du føler dig tryg ved GFFS’ behandling af dine personoplysninger. GFFS behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik og gældende lovgivning. Afgivelse af oplysninger til GFFS deles med ForeningsAdministrator, der er databehandler.


 

1. Hvornår indsamler og anvender GFFS dine personoplysninger


GFFS indsamler oplysninger (navn, adresse, sommerhusadresse, telefonnr., e-mailadresse, og kontingentstatus) om dig, når du tilmelder dig som medlem af GFFS eller gør brug af GFFS medlemsaktiviteter. Her indsamles en række oplysninger om dig for at kunne administrere dit medlemskab og/eller din brug af GFFS, samt for at kunne tilbyde og levere relevante services til dig.

Ligeledes bruges dine oplysninger for at kunne besvare konkrete henvendelser fra dig, for at kunne gøre dig opmærksom på særlige medlemstilbud samt for at kunne modtage til- og frameldinger til aktiviteter og arrangementer gennem ForeningsAdministrator. I den forbindelse indsamler ForeningsAdministrator alene nødvendige oplysninger om dig, som for eksempel navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og emailadresse.


Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, for eksempel ved udfyldelse af tilmeldingsblanket, deltagelse i et arrangement eller oprettelse af en aftale relateret til GFFS.

 

2. Hvornår videregiver GFFS dine personoplysninger


GFFS kan i visse tilfælde videregive personoplysninger om dig, f.eks. til:


a.  Leverandører GFFS samarbejder med, for at yde services til dig i forbindelse med administration af dit medlemskab, herunder ForeningsAdministrator (ejer af vores administrationsprogram);


b.  Øvrige tredjeparter i forbindelse med din brug af GFFS, for eksempel leverandører af services, tjenester og support; eller


c.  Hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.


Videregivelse vil kun ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som du anmoder om, for eksempel i forbindelse med tilmelding til aktiviteter og arrangementer eller i forbindelse med oprettelse af et medlemskab hos GFFS.

 

3. Hvordan beskytter GFFS dine personoplysninger


GFFS har tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, tabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. GFFS’ sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.


I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og GFFS kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå GFFS’ sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne.


Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

 

4. Hvilke rettigheder har du


Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som GFFS behandler om dig, kan du henvende dig til gffs@gffs.dk eller telefonnummer 61 27 08 18.


Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger GFFS behandler om dig. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode GFFS om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling. I denne forbindelse gøres opmærksom på, at dit medlemskab hos GFFS er betinget af, at du afgiver og opdaterer de i GFFS’ indmeldelsesblanket påkrævede oplysninger, der er nødvendige for at registrere dig som medlem samt administrere dit medlemskab. Du kan anmode om at oplysninger om dig, som er personoplysninger, slettes.


I så fald, kan ForeningsAdministrator ikke tilbyde dig de services, der fremgår af aftalen.

 

5. Hvor længe opbevarer GFFS dine personoplysninger – løbende sletningsforpligtelse


Hos GFFS gemmes dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere de services, tjenester og ydelser, som du har bedt om, og så længe det er nødvendigt for administration af dit medlemskab af GFFS. Hvis vi som dataansvarlig (GFFS) og databehandler (ForeningsAdministrator) af hensyn til lovgivningen i øvrigt er forpligtet til at opbevare oplysningerne om dig, beholder vi disse oplysninger, så længe vi er forpligtet hertil.

 

6. Hvad sker der, når GFFS ændrer denne persondatapolitik


GFFS opdaterer løbende denne persondatapolitik for at sikre, at vi præsenterer dig med så præcis information som muligt, samt for at sikre at vi overholder gældende lovgivning.

I tilfælde af væsentlige ændringer giver GFFS dig besked via e-mail. Den til enhver tid gældende version af denne persondatapolitik kan rekvireres ved at kontakte GFFS på gffs@gffs.dk.

 

7. Henvendelser og spørgsmål


Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik eller de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig:


Grundejerforeningen Femmøller Strand v/kasserer Ole Bering,

Sydbakken 15, Lyngsbæk Strand, 8400 Ebeltoft,

Tlf 61270818,

Email gffs@gffs.dk