Klimatilpasning

Kommunerne blev i 2014 pålagt at udarbejde en klimatilpasningsplan.


Her er planen for Syddjurs kommune. Vi håber, at planen kan være hjælpsom ifm at håndtere de problemer, vi har med overfladevand i vores område.


I planen gives der udtryk for, at den vil blive fulgt op med  handlings- og indsatsplaner.


Dem ser GFFS frem til. Vi agter at bruge klimatilpasningsplanen til at holde kommunen fast på de ambitioner, den giver udtryk for, således at vi kan arbejde os ud af problemerne.


Som planen siger; "at borgere og grundejerforeninger selv må på banen og gøre en aktiv indsats for at klimasikre deres boliger og arealer mod oversvømmelser".


Men den siger også "byrådet ønsker, at indsatsen mod oversvømmelser løftes i samarbejde med borgere, foreninger, erhverv og forsyning. Det er et fælles ansvar".

Foto: Jan Aage Dela Hansen

Foto: Jan Juul Jensen