Servitutredegørelse juli 2016

Er du i tvivl om dit matrikelnummer, kan det findes her: http://www.mingrund.dk/ eller her: https://sdfekort.dk/spatialmap

Brug søgning i webbrowseren til at se hvilke servitutter der ligger på din matrikel, og gå derefter til Servitutter, hvor du kan læse om hver servitut og se originaldokumenterne. Det er servitutnumrene du skal se efter.

Der findes en yderligere brugsanvisning her.Der er på ejendommen matr.nr. 1c m.fl. Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

81 03.12.1883 Dok om vej mv, sti, forbud mod udgravning og beplantning

82 29.11.1921 Dok om færdselsret mv

1 20.03.1923 Dok om færdselsret mv

2 20.03.1923 Dok om færdselsret mv

4 19.06.1923 Dok om færdselsret mv

43 11.09.1923 Dok om færdselsret mv

5 16.12.1924 Dok om udstykning, vejanlæg mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

19 24.03.1941 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

23 06.06.1944 Dok om færdselsret mv

24 14.06.1944 Dok om færdselsret mv

26 27.12.1944 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

27 04.01.1946 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

30 28.05.1952 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

31 29.07.1952 Dok om færdselsret mv

32 17.11.1952 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

33 11.04.1957 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, færdselsret mv

34 10.01.1958 Dok om benyttelse og forbud mod bebyggelse for Danmarks Naturfredningsforening mv.

37 25.11.2003 Dok om byggeretligt skel mm

38 30.08.2005 Dok om adgangsbegrænsning mv

40 30.08.2005 Dok om byggelinier mv.

42 30.08.2005 Dok om vejret mv

365 19.02.2015 Deklaration om alment kloakanlæg


Der er på matr.nr. 1d Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

Ingen servitutter


Der er på ejendommen matr.nr. 1k m.fl. Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

4 19.06.1923 Dok om vej mv, gangsti mv

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

66 12.01.1928 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

79 27.04.1963 Dok om adgangsbegrænsning mv

334 25.06.1984 Dok om fredning

109 25.03.1992 Dok om spildevandsanlæg mm

85 09.07.1997 Dok. om kabeltracé mv (tele

67 03.06.1999 Dok om kloakanlæg

40 30.08.2005 Dok om byggelinier mv.


Der er på matr.nr. 1r Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

Ingen servitutter


Der er på matr.nr. 1s Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

4 19.06.1923 Dok om færdselsret mv

5 16.12.1924 Dok om udstykning, vejanlæg mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

7 19.12.1927 Dok om ret til strandjagt, fiskeri oplægning af båd og ruse om tang, sand og badning,

12 29.05.1935 Dok om fredning

13 28.02.1936 Dok om bebyggelse, benyttelse mv,

14 01.09.1936 Dok om forbud mod bebyggelse mv

122 06.01.1939 Dok om oversigt mv

25 17.07.1944 Dok om forbud mod udsalgskiosk eller forhandling af varer mv

28 11.09.1950 Dok om færdselsret mv

29 17.08.1951 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

33 11.04.1957 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, færdselsret mv

34 10.01.1958 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

80 23.12.1966 Dok om adgangsbegrænsning mv

62 25.03.1971 Dok om byggelinier mv

67 03.06.1999 Dok om kloakanlæg mv.

365 19.02.2015 Deklaration om alment kloakanlæg


Der er på matr.nr. 1t Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

57 25.10.1972 Forpligtelse overfor Århus amtsråd til evt at fjerne tilbygning

38 30.08.2005 Dok om adgangsbegrænsning mv

40 30.08.2005 Dok om byggelinier mv.


Der er på matr.nr. 1v Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

81 03.12.1883 Dok om vej mv, forbud mod udgravning og beplantning

03.12.1883 Dok om vej mv, sti, forbud mod udgravning

03.12.1883 Dok om færdselsret mv

03.12.1883 Dok om færdselsret mv

03.12.1883 Dok om forbud mod at et vist areal beplantes

12 29.05.1935 Dok om fredning

112 08.07.1937 Dok om baderet samt færdselsret mv

111 06.06.1944 Dok om baderet mv

373 08.06.1950 Dok om baderet samt færdselsret mv

79 27.04.1963 Dok om adgangsbegrænsning mv

80 23.12.1966 Dok om adgangsbegrænsning mv

59 15.09.1987 Dok om pligt til at vedligeholde et areal mv

60 29.06.1990 Dok om forbud mod spildevandsproducerende virksomhed

110 06.09.1990 Dok om spildevandsproducerende anvendelse og bebyggelse

109 25.03.1992 Dok om spildevandsanlæg mm

61 27.10.1993 Dok om leje af diverse lokaler mv

113 29.01.1999 Dok. om serveringsterrasse mv

38 30.08.2005 Dok om adgangsbegrænsning mv

40 30.08.2005 Dok om byggelinier mv.


Der er på matr.nr. 1x Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

81 03.12.1883 Dok om vej mv, sti, forbud mod udgravning og beplantning

381 15.04.1936 Dok om byggelinier mv

62 25.03.1971 Dok om byggelinier mv

240 13.10.1975 Dok om sommerhus mv

360 07.02.2011 Deklaration om færdsel


Der er på matr.nr. 1aa Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

53 06.01.1939 Dok om oversigt mv

123 25.08.1964 Dok om parkering mv

124 17.08.1966 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

62 25.03.1971 Dok om byggelinier mv

38 30.08.2005 Dok om adgangsbegrænsning mv

40 30.08.2005 Dok om byggelinier mv.


Der er på matr.nr. 1ac Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

133 17.03.1925 Dok om færdselsret mv

134 10.05.1935 Dok om baderet samt færdselsret mv

80 23.12.1966 Dok om adgangsbegrænsning mv

242 25.03.1971 Dok om byggelinier mv

357 25.06.1984 Dok om fredning

Der er på matr.nr. 1ag Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

81 03.12.2183 Dok om færdselsret mv


Der er på matr.nr. 1ak Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

4 19.06.1923 Dok om vej mv

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

12.03.1925 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

54 13.03.1928 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

242 25.03.1971 Dok om byggelinier mv

55 09.04.1991 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1al Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

4 19.06.1923 Dok om vej mv

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

298 21.04.1925 Forbud mod næringsdrift o l,

242 25.03.1971 Dok om byggelinier mv


Der er på matr.nr. 1am Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

08.07.1872 Ydelse til Agri kirke

4 19.06.1923 Dok om vej mv

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

21.04.1925 Dok om bebyggelse, benyttelse mv, forbud mod næringsdrift mv

21.07.1925 Dok om bebyggelse, benyttelse mv, forbud mod næringsdrift mv

242 25.03.1971 Dok om byggelinier mv


Der er på matr.nr. 1an Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

4 19.06.1923 Dok om vej mv

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

86 28.04.1925 Dok om bebyggelse, benyttelse mv, forbud mod næringsdrift mv

62 25.03.1971 Dok om byggelinier mv

242 25.03.1971 Dok om byggelinier mv


Der er på matr.nr. 1ap Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

08.07.1872 Dok om årlig afgift til Agri kirke

133 17.03.1925 Dok om færdselsret mv,

134 10.05.1935 Dok om baderet samt færdselsret mv

53 06.01.1939 Dok om oversigt mv

30.11.1940 Dok om strandfredning mv

80 23.12.1966 Dok om adgangsbegrænsning mv

242 25.03.1971 Dok om byggelinier mv

374 25.06.1984 Dok om fredning,

109 25.03.1992 Dok om spildevandsanlæg mm


Der er på matr.nr. 1ar Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

81 03.12.1883 Dok om vej mv, sti, forbud mod udgravning og beplantning

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

381 15.04.1936 Dok om byggelinier mv

Der er på matr.nr. 1as Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

81 03.12.1883 Dok om vej mv, sti, forbud mod udgravning og beplantning

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

381 15.04.1936 Dok om byggelinier mv


Der er på matr.nr. 1av Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

81 03.12.1883 Dok om vej mv, sti, forbud mod udgravning og beplantning

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

381 15.04.1936 Dok om byggelinier mv


Der er på matr.nr. 1ax Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

81 03.12.1883 Dok om vej mv, sti, forbud mod udgravning og beplantning

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

381 15.04.1936 Dok om byggelinier mv


Der er på matr.nr. 1ay Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

81 03.12.1883 Dok om vej mv, sti, forbud mod udgravning og beplantning

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

381 15.04.1936 Dok om byggelinier mv


Der er på matr.nr. 1az Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

4 19.06.1923 Dok om færdselsret mv

5 16.12.1924 Dok om udstykning, vejanlæg mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

7 19.12.1927 Dok om ret til strandjagt, fiskeri oplægning af båd og ruse om tang, sand og badning,

12 29.05.1935 Dok om fredning

13 28.02.1936 Dok om bebyggelse, benyttelse mv,

14 01.09.1936 Dok om forbud mod bebyggelse mv

122 06.01.1939 Dok om oversigt mv

25 17.07.1944 Dok om forbud mod udsalgskiosk eller forhandling af varer mv

28 11.09.1950 Dok om færdselsret mv

29 17.08.1951 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

33 11.04.1957 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, færdselsret mv

34 10.01.1958 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

80 23.12.1966 Dok om adgangsbegrænsning mv

62 25.03.1971 Dok om byggelinier mv

67 03.06.1999 Dok om kloakanlæg mv.

365 19.02.2015 Deklaration om alment kloakanlæg


Der er på matr.nr. 1aæ Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

81 03.12.1883 Dok om vej mv, sti, forbud mod udgravning og beplantning

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

58 22.03.1927 Dok om bebyggelse, benyttelse mv,


Der er på matr.nr. 1aø Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

81 03.12.1883 Dok om vej mv, sti, forbud mod udgravning og beplantning

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

58 22.03.1927 Dok om bebyggelse, benyttelse mv,


Der er på matr.nr. 1ba Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

370 05.09.1927 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

122 06.01.1939 Dok om oversigt

62 25.03.1971 Dok om byggelinier mv

109 25.03.1992 Dok om spildevandsanlæg mm


Der er på matr.nr. 1bb Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

64 05.09.1927 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

62 25.03.1971 Dok om byggelinier mv


Der er på matr.nr. 1bc Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

07.09.1926 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

62 24.03.1971 Dok om byggelinier mv


Der er på matr.nr. 1bd Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

07.09.1926 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1be Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

65 16.09.1927 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1bg Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

14.12.1926 Dok om bebyggelse, benyttelse mv,

369 02.06.2016 Deklaration om færdsel


Der er på matr.nr. 1bh Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

04.01.1927 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1bi Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

38 30.08.2005 Dok om adgangsbegrænsning mv

40 30.08.2005 Dok om byggelinier mv.


Der er på matr.nr. 1bk Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

4 19.06.1923 Dok om vej mv, stier og udstykning,

76 12.01.1928 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1bl Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

109 25.03.1992 Dok om spildevandsanlæg mm

38 30.08.2005 Dok om adgangsbegrænsning mv

40 30.08.2005 Dok om byggelinier mv.


Der er på matr.nr. 1bm Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

81 03.12.1883 Dok om vej mv, udgangsvej

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

29.03.1927 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

73 12.01.1928 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1bn Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

03.12.1883 Dok om vej mv, forbud mod udgravning,

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

07.09.1926 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

70 12.01.1928 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

71 16.11.1990 Dok om udelukkende et sommerhus


Der er på matr.nr. 1bo Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

81 03.12.1883 Dok om vej, forbud mod udgravning, beplantning mv

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

237 22.03.1927 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

238 26.07.1944 Dok om bebyggelse, benyttelse, udstykning mv

38 30.08.2005 Dok om adgangsbegrænsning mv

40 30.08.2005 Dok om byggelinier mv.


Der er på matr.nr. 1bp Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

81 03.12.1883 Dok om vej mv, sti, forbud mod udgravning

82 29.11.1921 Dok om færdselsret mv

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

78 22.03.1927 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

259 27.12.1944 Dok om bebyggelse, benyttelse mv, forbud mod benyttelse som parkeringsplads mm

38 30.08.2005 Dok om adgangsbegrænsning mv

40 30.08.2005 Dok om byggelinier mv.


Der er på matr.nr. 1bq Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

81 03.12.1883 Dok om vej mv, sti, forbud mod bebyggelse og beplantning

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

22.03.1927 Dok om bebyggelse, benyttelse mv,

63 15.12.1938 Dok om vandhentningsret

40 30.08.2005 Dok om byggelinier mv.


Der er på matr.nr. 1br Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

81 03.12.1883 Dok om vej mv, sti, forbud mod udgravning

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

58 22.03.1927 Dok om bebyggelse, benyttelse mv,

42 30.08.2005 Dok om vejret mv


Der er på matr.nr. 1bs Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

14.12.1926 Dok om bebyggelse, benyttelse mv,


Der er på matr.nr. 1bt Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

4 19.06.1923 Dok om vej mv, stier, indskrænkning i ret til bebyggelse

75 12.01.1928 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1bv Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

81 03.12.1883 Dok om vej mv, forbud mod udgravning

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

07.09.1926 Dok om bebyggelse, benyttelse mv,

70 12.01.1928 Dok om bebyggelse, benyttelse mv,

71 16.11.1990 Dok om udelukkende et sommerhus


Der er på matr.nr. 1bx Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

81 03.12.1883 Dok om vej, udgangsvej

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

29.03.1927 Dok om bebyggelse, benyttelse mv,

73 12.01.1928 Dok om bebyggelse, benyttelse mv,


Der er på matr.nr. 1by Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

81 03.12.1883 Dok om vej mv, sti, forbud mod udgravning

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

72 12.01.1928 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1bz Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

4 19.06.1923 Dok om vej mv, stier, indskrænkning i ret til bebyggelse

74 12.01.1928 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1bæ Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

81 03.12.1883 Dok om vej mv, sti, forbud mod bebyggelse

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1bø Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

81 03.12.1883 Dok om vej mv, sti, forbud mod udgravning

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

77 08.03.1928 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1ca Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

81 03.12.1883 Dok om vej mv, sti, forbud mod udgravning og beplantning

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

77 08.03.1928 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1cb Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

81 03.12.1883 Dok om vej mv, sti, forbud mod udgravning og beplantning

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

118 14.04.1972 Dok om eneleverandør af mejeriprodukter mv

109 25.03.1992 Dok om spildevandsanlæg mm


Der er på matr.nr. 1cc Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

117 22.12.1954 Dok om færdselsret mv

136 13.12.1984 Dok om byggelinier mv

38 30.08.2005 Dok om adgangsbegrænsning mv

40 30.08.2005 Dok om byggelinier mv.

137 30.08.2005 Dok om oversigt mv


Der er på matr.nr. 1cd Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

81 03.12.1883 Dok om vej mv, sti, forbud mod udgravning og beplantning

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

62 25.03.1971 Dok om byggelinier mv

109 25.03.1992 Dok om spildevandsanlæg mm


Der er på matr.nr. 1ce Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

4 19.06.1923 Dok om vej mv

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

12.03.1925 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

54 13.03.1928 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

242 25.03.1971 Dok om byggelinier mv

55 09.04.1991 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1cf Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

81 03.12.1883 Dok om vej mv, sti, forbud mod bebyggelse

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1ch Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

82 29.11.1921 Dok om færdselsret mv

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

232 10.03.1937 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

233 20.07.1953 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1ci Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

14.12.1926 Dok om bebyggelse, benyttelse mv,

367 20.10.2015 Deklaration om højde


Der er på matr.nr. 1cl Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

109 25.03.1992 Dok om spildevandsanlæg mm


Der er på matr.nr. 1cm Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

109 25.03.1992 Dok om spildevandsanlæg mm


Der er på matr.nr. 1cn Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

152 26.05.1936 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

151 28.05.1936 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv


Der er på matr.nr. 1cp Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

126 07.12.1933 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

127 24.05.1949 Dok om eneret til benzinanlæg mv

38 30.08.2005 Dok om adgangsbegrænsning mv

40 30.08.2005 Dok om byggelinier mv.


Der er på matr.nr. 1cq Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

81 03.12.1883 Dok om vej mv, sti, forbud mod udgravning

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

204 07.12.1933 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1cr Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

81 03.12.1883 Dok om vej mv, sti, forbud mod udgravning og beplantning

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

9 07.12.1933 Dok om færdselsret mv

10 07.12.1933 Dok om færdselsret mv

11 27.02.1934 Dok om færdselsret mv

33 11.04.1957 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, færdselsret mv

34 10.01.1958 Dok om benyttelse og forbud mod bebyggelse for Danmarks Naturfredningsforening mv.

34 10.01.1958 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

38 30.08.2005 Dok om adgangsbegrænsning mv

40 30.08.2005 Dok om byggelinier mv.

42 30.08.2005 Dok om vejret mv

365 19.02.2015 Deklaration om alment kloakanlæg


Der er på matr.nr. 1cs Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

81 03.12.1883 Dok om vej mv, sti, forbud mod udgravning

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

11 27.02.1934 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1ct Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

Ingen servitutter


Der er på matr.nr. 1cu Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

122 06.01.1939 Dok om oversigt mv

62 25.03.1971 Dok om byggelinier mv


Der er på matr.nr. 1cv Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

135 11.12.1979 Dok om max højde på beplantning


Der er på matr.nr. 1cx Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

38 30.08.2005 Dok om adgangsbegrænsning mv

40 30.08.2005 Dok om byggelinier mv.


Der er på matr.nr. 1cy Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

81 03.12.1883 Dok om vej, udgangsvej

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

29.03.1927 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

73 12.01.1928 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1cz Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

81 03.12.1883 Dok om vej mv, sti, forbud mod udgravning

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

07.09.1926 Dok om bebyggelse, benyttelse mv,

70 12.01.1928 Dok om bebyggelse, benyttelse mv,

71 16.11.1990 Dok om udelukkende et sommerhus


Der er på matr.nr. 1cæ Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

81 03.12.1883 Dok om vej mv, sti, forbud mod udgravning

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

07.09.1926 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

70 12.01.1928 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

71 16.11.1990 Dok om udelukkende et sommerhus


Der er på matr.nr. 1da Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

81 03.12.1883 Dok om vej mv, sti, forbud mod udgravning

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1db Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

40 30.08.2005 Dok om byggelinier mv.


Der er på matr.nr. 1dc Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1dd Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1de Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

300 16.07.1952 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

144 01.10.1973 Dok om køberet og forkøbsret for Mogens Johannsen

145 05.01.1996 Dok om forbud mod bebyggelse uden samtykke

301 07.10.2004 Dok om indskrænkning i ret til opsætning af og højde på hegn og plantning mm


Der er på matr.nr. 1df Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

62 25.03.1971 Dok om byggelinier mv


Der er på matr.nr. 1dg Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

253 17.07.1944 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

62 25.03.1971 Dok om byggelinier mv


Der er på matr.nr. 1dh Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1di Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1dk Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1dl Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

Ingen servitutter


Der er på matr.nr. 1dm Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

109 25.03.1992 Dok om spildevandsanlæg mm


Der er på matr.nr. 1do Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

133 17.03.1925 Dok om færdselsret mv

139 28.07.1964 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv

109 25.03.1992 Dok om spildevandsanlæg mm

140 13.09.2002 Dok om færdselsret mv


Der er på matr.nr. 1dp Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1dq Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

154 04.06.1936 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1dr Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

227 30.09.1941 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

226 20.08.1949 Ret til at lade opføre en garagebygning samtforbud mod ændring og lignende mv

380 20.06.1990 Dok om forbud mod bebyggelse,


Der er på matr.nr. 1ds Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

380 20.06.1990 Dok om forbud mod bebyggelse,


Der er på matr.nr. 1dt Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

212 24.05.1938 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

308 15.08.1985 Dok om dispensation til benyttelse til helårsbeboelse mv,


Der er på matr.nr. 1du Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

210 24.08.1990 Dok om sameje mv


Der er på matr.nr. 1dv Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1dx Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

216 03.04.1970 Dok om byggelinier mv


Der er på matr.nr. 1dy Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

214 07.01.1994 Dok om sameje mv

38 30.08.2005 Dok om adgangsbegrænsning mv

40 30.08.2005 Dok om byggelinier mv.


Der er på matr.nr. 1dz Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

38 30.08.2005 Dok om adgangsbegrænsning mv

40 30.08.2005 Dok om byggelinier mv.

137 30.08.2005 Dok om oversigt mv


Der er på matr.nr. 1dæ Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

355 22.09.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

38 30.08.2005 Dok om adgangsbegrænsning mv

40 30.08.2005 Dok om byggelinier mv.

137 30.08.2005 Dok om oversigt mv


Der er på matr.nr. 1dø Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

152 26.05.1936 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

151 28.05.1936 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv


Der er på matr.nr. 1ea Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

81 03.12.1883 Dok om vej mv, sti, forbud mod udgravning

82 29.11.1921 Dok om færdselsret mv

4 19.06.1923 Dok om færdselsret mv

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

33 11.04.1957 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, færdselsret mv

255 20.09.1962 Dok om færdselsret mv

256 21.01.1975 Dok om lavspændingskabel mm

109 25.03.1992 Dok om spildevandsanlæg mm


Der er på matr.nr. 1eb Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

81 03.12.1883 Dok om vej mv, sti, forbud mod udgravning og beplantning

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1ed Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1ee Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

233 20.07.1953 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1eg Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

82 29.11.1921 Dok om færdselsret mv

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1eh Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1ei Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

381 15.04.1936 Dok om byggelinier mv

195 30.08.1941 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1ek Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

109 25.03.1992 Dok om spildevandsanlæg mm

38 30.08.2005 Dok om adgangsbegrænsning mv

40 30.08.2005 Dok om byggelinier mv.


Der er på matr.nr. 1el Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

38 30.08.2005 Dok om adgangsbegrænsning mv

40 30.08.2005 Dok om byggelinier mv.


Der er på matr.nr. 1em Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

38 30.08.2005 Dok om adgangsbegrænsning mv

40 30.08.2005 Dok om byggelinier mv.


Der er på matr.nr. 1en Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

218 22.05.2009 Dok om oversigtsforhold mv

356 05.03.2010 Servitut om byggeretligt skel


Der er på matr.nr. 1eo Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1ep Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1eq Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1er Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1es Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1et Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1eu Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1ev Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

363 03.05.2013 Salgs-/Pantsætningsforbud


Der er på matr.nr. 1ex Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1ey Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

239 02.08.1943 Dok om byggelinier mv

226 20.08.1949 Ret til at lade opføre en garagebygning samtforbud mod ændring og lignende mv


Der er på matr.nr. 1ez Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1eæ Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1eø Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

205 24.09.1936 1 EØ og 1 fa. må ej udstykkes eller bebygges


Der er på matr.nr. 1fc Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

109 25.03.1992 Dok om spildevandsanlæg mm

38 30.08.2005 Dok om adgangsbegrænsning mv

40 30.08.2005 Dok om byggelinier mv.


Der er på matr.nr. 1fd Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1fe Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

209 04.02.1997 Aftægt for Kirsten og Ingvar Schousboe


Der er på matr.nr. 1ff Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

234 15.08.1963 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

109 25.03.1992 Dok om spildevandsanlæg mm

38 30.08.2005 Dok om adgangsbegrænsning mv

40 30.08.2005 Dok om byggelinier mv.


Der er på matr.nr. 1fg Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

38 30.08.2005 Dok om adgangsbegrænsning mv

40 30.08.2005 Dok om byggelinier mv.


Der er på matr.nr. 1fh Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1fi Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1fk Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1fl Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

222 08.08.2003 Dok om byggeretligt skel mv


Der er på matr.nr. 1fm Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

122 06.01.1939 Dok om oversigt mv

353 09.07.1966 Dok om nedrivning af garage samt hegnsmure

62 25.03.1971 Dok om byggelinier mv

222 08.08.2003 Dok om byggeretligt skel mv


Der er på matr.nr. 1fn Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

147 15.12.1936 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1fo Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

152 26.05.1936 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

151 28.05.1936 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv


Der er på matr.nr. 1fq Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

153 10.04.2000 Dok om støttemur mv.


Der er på matr.nr. 1fs Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

4 19.06.1923 Dok om færdselsret mv

5 16.12.1924 Dok om udstykning, vejanlæg mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

7 19.12.1927 Dok om ret til strandjagt, fiskeri oplægning af båd og ruse omtang, sand og badning

12 29.05.1935 Dok om fredning

13 28.02.1936 Dok om bebyggelse, benyttelse mv,

14 01.09.1936 Dok om forbud mod bebyggelse mv

122 06.01.1939 Dok om oversigt mv

25 17.07.1944 Dok om forbud mod udsalgskiosk eller forhandling af varer mv

28 11.09.1950 Dok om færdselsret mv

29 17.08.1951 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

33 11.04.1957 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, færdselsret mv

34 10.01.1958 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

80 23.12.1966 Dok om adgangsbegrænsning mv

62 25.03.1971 Dok om byggelinier mv

67 03.06.1999 Dok om kloakanlæg mv


Der er på matr.nr. 1ft Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

147 15.12.1936 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1fu Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

371 28.05.1936 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1fv Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

371 28.05.1936 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

213 24.05.1938 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

109 25.03.1992 Dok om spildevandsanlæg mm


Der er på matr.nr. 1fx Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

211 07.05.1956 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv


Der er på matr.nr. 1fy Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

38 30.08.2005 Dok om adgangsbegrænsning mv

40 30.08.2005 Dok om byggelinier mv.


Der er på matr.nr. 1fz Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1fæ Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

206 22.02.1963 Dok om vederlagsfri disposition over ejendommen

109 25.03.1992 Dok om spildevandsanlæg mm

207 30.10.2008 Dekl. om, at der fremtidigt kun må indrømmes viljebestemte panterettigheder uden tiltrædelse af Sparekassen Kronjylland


Der er på matr.nr. 1fø Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

147 15.12.1936 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

Der er på matr.nr. 1gb Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1gc Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

109 25.03.1992 Dok om spildevandsanlæg mm

38 30.08.2005 Dok om adgangsbegrænsning mv

40 30.08.2005 Dok om byggelinier mv.


Der er på matr.nr. 1gd Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

381 15.04.1936 Dok om byggelinier mv

15 16.12.1936 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

122 06.01.1939 Dok om oversigt mv

217 27.05.1941 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

62 24.03.1971 Dok om byggelinier mv

218 22.05.2009 Dok om oversigtsforhold mv


Der er på matr.nr. 1ge Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

228 10.03.1937 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

62 25.03.1971 Dok om byggelinier mv

229 21.11.1995 Dok. om indskrænkning i ret til bebyggelse og beplantning

222 08.08.2003 Dok om byggeretligt skel mv


Der er på matr.nr. 1gf Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

81 03.12.1883 Dok om vej mv, sti, forbud mod udgravning

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

62 25.03.1971 Dok om byggelinier mv

109 25.03.1992 Dok om spildevandsanlæg mm


Der er på matr.nr. 1gh Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

340 27.04.1943 Dok om bebyggelse, benyttelse mv,

341 21.05.1990 Dok om eet hus med udhuse, garage mv


Der er på matr.nr. 1gi Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1gl Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

81 03.12.1883 Dok om vej mv, sti, forbud mod udgravning og beplantning

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

62 25.03.1971 Dok om byggelinier mv

109 25.03.1992 Dok om spildevandsanlæg mm


Der er på matr.nr. 1gn Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

03.12.1883 Forbud mod at et vist areal beplantes

81 03.12.1883 Dok om vej mv, sti, forbud mod udgravning mb

79 27.04.1963 Dok om adgangsbegrænsning mv

80 23.12.1966 Dok om adgangsbegrænsning mv

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1go Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

206 22.02.1963 Dok om vederlagsfri disposition over ejendommen

109 25.03.1992 Dok om spildevandsanlæg mm

207 30.10.2008 Dekl. om, at der fremtidigt kun må indrømmes viljebestemte panterettigheder uden tiltrædelse af Sparekassen Kronjylland


Der er på matr.nr. 1gp Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1gq Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1gr Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

383 17.09.1971 Dok om forbud mod yderl bebyggelse

38 30.08.2005 Dok om adgangsbegrænsning mv

40 30.08.2005 Dok om byggelinier mv.


Der er på matr.nr. 1gs Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

381 15.04.1936 Dok om byggelinier mv

15 16.12.1936 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

122 06.01.1939 Dok om oversigt mv

217 27.05.1941 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

62 24.03.1971 Dok om byggelinier mv

218 22.05.2009 Dok om oversigtsforhold mv


Der er på matr.nr. 1gt Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

157 17.05.1937 Dok om vandværk mv

158 11.04.1957 Dok om forbud mod bebyggelse

159 16.12.1974 Dok om transformerstation mv


Der er på matr.nr. 1gu Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

81 03.12.1883 Dok om vej mv, sti, forbud mod udgravning

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

19 24.03.1941 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

107 14.12.1948 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

223 09.09.1961 Dok om mageskifte


Der er på matr.nr. 1gv Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

81 03.12.1883 Dok om vej mv, sti, forbud mod udgravning

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1gx Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

81 03.12.1883 Dok om vej mv, sti, forbud mod udgravning og beplantning

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

219 22.05.1940 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

220 08.05.1942 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1gz Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

134 10.05.1935 Dok om baderet samt færdselsret mv

30.11.1940 Dok om strandfredning mv

80 23.12.1966 Dok om adgangsbegrænsning mv

242 25.03.1974 Dok om byggelinier mv

334 25.06.1984 Dok om fredning

109 25.03.1992 Dok om spildevandsanlæg mm

140 13.09.2002 Dokument om byggeretligt skel m.v


Der er på matr.nr. 1gæ Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

134 10.05.1935 Dok om færdselsret mv

12 29.05.1935 Dok om fredning

242 25.03.1971 Dok om byggelinier mv

109 23.05.1992 Dok om spildevandsanlæg mm


Der er på matr.nr. 1gø Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

221 08.10.1940 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1ha Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

381 15.04.1936 Dok om byggelinier mv

15 16.12.1936 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

122 06.01.1939 Dok om oversigt mv

217 27.05.1941 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

62 24.03.1971 Dok om byggelinier mv

218 22.05.2009 Dok om oversigtsforhold mv


Der er på matr.nr. 1hc Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

81 03.12.1883 Dok om vej mv, sti, forbud mod udgravning og beplantning

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

19 24.03.1941 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

107 14.12.1948 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1hd Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1he Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

81 03.12.1883 Dok om vej mv, sti, forbud mod udgravning og beplantning

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1hf Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

81 03.12.1883 Dok om vej mv, sti, forbud mod udgravning og beplantning

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1hg Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

81 03.12.1883 Dok om vej mv, sti, forbud mod udgravning og beplantning

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1hh Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

06.01.1943 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1hi Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1hk Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

81 03.12.1883 Dok om vej mv, sti, forbud mod udgravning og beplantning

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

271 05.01.1943 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

270 22.07.1946 Dok om bebyggelse, benyttelse mv, forbud mod udstykning


Der er på matr.nr. 1hl Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

81 03.12.1883 Dok om vej mv, sti, forbud mod udgravning og beplantning

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

265 04.12.1945 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

109 25.03.1992 Dok om spildevandsanlæg mm


Der er på matr.nr. 1hn Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

81 03.12.1883 Dok om vej mv, sti, forbud mod udgravning og beplantning

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1ho Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

81 03.12.1883 Dok om vej mv, sti, forbud mod udgravning og beplantning

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

235 27.04.1943 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1hp Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

340 27.04.1943 Dok om bebyggelse, benyttelse mv,

341 21.05.1990 Dok om eet hus med udhuse, garage mv


Der er på matr.nr. 1hq Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

21 29.06.1943 Dok om bebyggelse, benyttelse mv,


Der er på matr.nr. 1hr Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

251 04.07.1944 Dok om bebyggelse, benyttelse mv,


Der er på matr.nr. 1hs Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

340 27.04.1943 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1hu Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

241 14.09.1943 Dok om bebyggelse, benyttelse mv,


Der er på matr.nr. 1hv Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

81 03.12.1883 Dok om vej mv, sti, forbud mod udgravning og beplantning

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

62 25.03.1971 Dok om byggelinier mv


Der er på matr.nr. 1hx Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

81 03.12.1883 Dok om vej mv, sti, forbud mod udgravning og beplantning

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

27.04.1943 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

62 25.03.1971 Dok om byggelinier mv


Der er på matr.nr. 1hy Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1hz Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1hæ Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1hø Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

109 25.03.1992 Dok om spildevandsanlæg mm


Der er på matr.nr. 1ia Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

109 25.03.1992 Dok om spildevandsanlæg mm


Der er på matr.nr. 1ib Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

109 25.03.1992 Dok om spildevandsanlæg mm


Der er på matr.nr. 1ic Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1id Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1ie Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

81 03.12.1883 Dok om vej mv, sti, forbud mod udgravning og beplantning

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

244 29.02.1944 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1if Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

81 03.12.1883 Dok om vej mv, sti, forbud mod udgravning og beplantning

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

245 29.02.1944 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1ig Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

81 03.12.1883 Dok om vej mv, sti, forbud mod udgravning og beplantning

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

243 29.02.1944 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1ih Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

39 09.09.2005 Dokument om adgangsbegrænsning mm

41 09.09.2005 Dokument om byggelinier

138 09.09.2005 Dokument om oversigt mm


Der er på matr.nr. 1ik Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

250 03.12.1883 Dok om vej mv, sti, forbud mod udgravning og beplantning

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

249 02.05.1944 Udbetalingspligt på 500,- kr hvis ejendommen bebygges


Der er på matr.nr. 1il Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

188 03.12.1883 Dok om vej mv, sti, forbud mod udgravning og beplantning

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

247 10.07.1962 Dok om maksimumshøjde på hæk og stakit


Der er på matr.nr. 1im Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

81 03.12.1883 Dok om vej mv, sti, forbud mod udgravning og beplantning

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1in Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

259 27.12.1944 Dok om bebyggelse, benyttelse mv, forbud mod benyttelse som parkeringsplads mm

38 30.08.2005 Dok om adgangsbegrænsning mv

40 30.08.2005 Dok om byggelinier mv.


Der er på matr.nr. 1io Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

38 30.08.2005 Dok om adgangsbegrænsning mv

40 30.08.2005 Dok om byggelinier mv.


Der er på matr.nr. 1ip Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

257 24.11.1944 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1iq Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

38 30.08.2005 Dok om adgangsbegrænsning mv

40 30.08.2005 Dok om byggelinier mv.


Der er på matr.nr. 1ir Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

38 30.08.2005 Dok om adgangsbegrænsning mv

40 30.08.2005 Dok om byggelinier mv.


Der er på matr.nr. 1is Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

8 27.12.1944 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

379 19.02.1986 Dok om sameje mv, indeholdende bestemmelse om pantsætning salg mv


Der er på matr.nr. 1it Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

258 10.01.1947 Dok om beplantning


Der er på matr.nr. 1iu Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

266 20.11.1945 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1iv Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

260 24.01.1945 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1ix Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

304 17.11.1952 Dok om bebyggelse

305 13.09.2001 Dok. om livsvarig boligret m.v.


Der er på matr.nr. 1iy Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

248 10.09.1946 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1iz Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1iæ Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

81 03.12.1883 Dok om vej mv, sti, forbud mod udgravning og beplantning

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1iø Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

81 03.12.1883 Dok om vej mv, sti, forbud mod udgravning og beplantning

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

267 04.01.1946 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1kb Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

19 24.03.1941 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

261 01.02.1945 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1kc Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

19 24.03.1941 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1kd Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

263 31.07.1945 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1kf Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

269 14.05.1946 Dok om beplantning mv


Der er på matr.nr. 1kg Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

269 14.05.1946 Dok om beplantning mv


Der er på matr.nr. 1kh Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

310 26.01.1948 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1ki Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

276 15.09.1947 Forbud mod udstykning, Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1kk Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

81 03.12.1883 Dok om vej mv, sti, forbud mod udgravning og beplantning

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

271 05.01.1943 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

270 22.07.1946 Dok om bebyggelse, benyttelse mv, forbud mod udstykning


Der er på matr.nr. 1kl Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

128 11.01.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

129 05.11.2008 Dekl. vedr. forbud mod tinglysning af viljebestemte panterettigheder uden tiltrædelse af Sydbank A/S


Der er på matr.nr. 1km Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

291 22.01.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

288 07.07.1950 Dok om bebyggelse, benyttelse mv forbud mod udstykning


Der er på matr.nr. 1kn Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

366 30.06.2015 Højdebegrænsning/Bebyggelsesforhold


Der er på matr.nr. 1ko Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

291 22.01.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

262 29.03.1994 Dok om forkøbsret for 1 km Lyngsbækgård


Der er på matr.nr. 1kp Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

285 22.06.1949 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1kq Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

291 22.01.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1ks Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

246 01.04.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1kt Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

273 05.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

274 29.07.2002 Dok om sameje, salg, pantsætning,forkøbsret dispistionsret mm


Der er på matr.nr. 1ku Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

275 15.09.1947 Dok om forbud mod bebyggelse, bestemmelser om hegn og beplantning


Der er på matr.nr. 1kv Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

126 07.12.1933 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

38 30.08.2005 Dok om adgangsbegrænsning mv

40 30.08.2005 Dok om byggelinier mv.


Der er på matr.nr. 1kx Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om vej mv, udstykningsplan mv

6 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse,

50 05.03.1942 Dok om brøndgravningsret mv

309 05.02.1948 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1ky Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

311 05.02.1948 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1kz Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

312 05.02.1948 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1kæ Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

81 03.12.1883 Dok om beplantning

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

23 06.06.1944 Dok om færdselsret mv

26 27.12.1944 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

282 12.02.1949 Dok om hegn, hegnsmur mv, cementstøberi, forbud mod yderligere virksomhed mm

283 21.08.1990 Dok om forbud mod spildevandsproducerende udnyttelse mm


Der er på matr.nr. 1kø Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

224 09.04.1953 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1la Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

251 04.07.1944 Dok om bebyggelse, benyttelse mv,


Der er på matr.nr. 1lb Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

81 03.12.1883 Dok om vej mv, sti, forbud mod udgravning og beplantning

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

26 27.12.1944 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

307 17.08.1953 Dok om bebyggelse, benyttelse mv forbud mod forretning


Der er på matr.nr. 1ld Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

160 06.06.1950 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

33 11.04.1957 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv,

161 22.06.1957 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1le Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

160 06.06.1950 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

33 11.04.1957 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv,

161 22.06.1957 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1lf Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

81 03.12.1883 Dekl overfor fyrvæsenet om ændring i det areal, der ikke beplantes

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

26 27.12.1944 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

282 12.02.1949 Dok om hegn, hegnsmur mv, forbud mod visse virksomhed


Der er på matr.nr. 1lh Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

13.09.1951 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

293 13.11.1979 Dok om byggelinier mv


Der er på matr.nr. 1li Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

286 30.06.1950 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

287 15.08.1997 Dok om sameje mv.


Der er på matr.nr. 1lk Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

28 11.09.1950 Dok om færdselsret mv

33 11.04.1957 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv,

56 29.11.1957 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1ll Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

375 23.09.1952 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1lm Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

374 19.09.1951 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1ln Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

292 25.06.1951 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1lo Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

28 11.09.1950 Dok om færdselsret mv

28 26.08.2005 Tillæg til Dok. om færdselsret m.v


Der er på matr.nr. 1lp Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

28 11.09.1950 Dok om færdselsret mv

354 29.09.1950 Dok om færdselsret mv

289 13.12.1951 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

293 13.11.1979 Dok om byggelinier mv

354 26.08.2005 Tillæg til Dok. om færdselsret m.v


Der er på matr.nr. 1lq Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

290 07.11.1950 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1lr Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

300 16.07.1952 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

301 07.10.2004 Dok om indskrænkning i ret til opsætning af og højde på hegn og plantning mm


Der er på matr.nr. 1ls Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

27 04.01.1946 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

302 29.07.1952 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

109 25.03.1992 Dok om spildevandsanlæg mm

38 30.08.2005 Dok om adgangsbegrænsning mv

40 30.08.2005 Dok om byggelinier mv.

81 03.12.2183 Dok om vej, forbud mod udgravning, beplantning mv


Der er på matr.nr. 1lt Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

167 06.06.1955 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1lu Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1lv Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

361 19.09.2011 Deklaration om byggeretligt skel


Der er på matr.nr. 1ly Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

294 05.01.1952 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1lz Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

81 03.12.1883 Dok om vej mv, sti, forbud mod udgravning og beplantning

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

27 04.01.1946 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

295 05.01.1951 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1læ Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

272 16.04.1952 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1lø Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

306 17.11.1952 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1ma Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

117 22.12.1954 Dok om færdselsret mv

118 14.04.1972 Dok om eneleverandør af mejeriprodukter mv

119 17.01.1977 Dok om tilladelse til at udføre tagetage på ejd.

38 30.08.2005 Dok om adgangsbegrænsning mv

40 30.08.2005 Dok om byggelinier mv.

137 30.08.2005 Dok om oversigt mv


Der er på matr.nr. 1mb Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

81 03.12.1883 Dok om vej mv, sti, forbud mod udgravning og beplantning

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

27 04.01.1946 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

302 29.07.1952 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1md Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

81 03.12.1883 Dok om vej mv, sti, forbud mod udgravning og beplantning

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

19 24.03.1941 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

107 14.12.1948 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

223 09.09.1961 Dok om bebyggelse, benyttelse mv, mageskifte


Der er på matr.nr. 1me Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

81 03.12.1883 Dok om vej mv, sti, forbud mod udgravning og beplantning

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

193 24.03.1958 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1mh Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1mi Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1ml Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

198 24.05.1963 Dok om forbud mod udstykning af nogen form for erhvervsvirksomhed, mod at henstille beboelsesvogn eller telt i længere tid end 3 måneder om åreti mv, vedligeholdelse af indkørselsvej

109 25.03.1992 Dok om spildevandsanlæg mm


Der er på matr.nr. 1mm Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

81 03.12.1883 Dok om vej mv, sti, forbud mod udgravning og beplantning

38 30.08.2005 Dok om adgangsbegrænsning mv

40 30.08.2005 Dok om byggelinier mv.


Der er på matr.nr. 1mn Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

33 11.04.1957 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv


Der er på matr.nr. 1mo Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

33 11.04.1957 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv

201 21.01.1975 Dok om lavspændingskabel med tilbehør

109 25.03.1992 Dok om spildevandsanlæg mm


Der er på matr.nr. 1mp Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

33 11.04.1957 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv


Der er på matr.nr. 1my Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

383 17.09.1971 Dok om forbud mod yderl bebyggelse bortset fra en garage


Der er på matr.nr. 1mz Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

139 28.07.1964 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv

336 23.01.1975 Dok om byggelinier mv, terrænændring


Der er på matr.nr. 1mæ Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

81 03.12.1883 Dok om vej mv, sti, forbud mod udgravning og beplantning

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

247 10.07.1962 Dok om maksimumshøjde på hæk og stakit


Der er på matr.nr. 1na Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

38 30.08.2005 Dok om adgangsbegrænsning mv

40 30.08.2005 Dok om byggelinier mv.


Der er på matr.nr. 1nd Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

81 03.12.1883 Dok om vej mv, sti, forbud mod udgravning og beplantning

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

33 11.04.1957 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv,færdselsret mv

254 11.04.1957 Dok om færdselsret mv

256 21.01.1975 Dok om lavspændingskabel mm

348 03.04.1997 Dok. om forkøbsret, færdselsret, bebyggelse mv


Der er på ejendommen matr.nr. 1nk m.fl. Lyngsbækgård Hgd., Dråby tinglyst følgende servitutter:

82 29.11.1921 Dok om færdselsret mv

4 19.06.1923 Dok om færdselsret mv

3 10.06.1924 Dok om færdselsret mv

5 16.12.1924 Dok om udstykning, vejanlæg mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

83 15.04.1936 Dok om byggelinier mv

371 28.05.1936 Dok om beplantning,

15 16.12.1936 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

16 16.12.1936 Dok om baderet samt færdselsret mv,

17 10.03.1937 Dok om baderet samt færdselsret mv,

18 20.08.1938 Dok om baderet samt færdselsret mv,

20 29.09.1942 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

22 13.07.1943 Dok om baderet samt færdselsret mv,

29 17.08.1951 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

33 11.04.1957 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, færdselsret mv

34 10.01.1958 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

79 27.04.1963 Dok om adgangsbegrænsning mv.

80 23.12.1966 Dok om adgangsbegrænsning mv.

62 25.03.1971 Dok om byggelinier mv

35 03.05.1983 Dok om forsynings-/afløbsledninger m.v.

68 23.06.1999 Dok om kloakanlæg mv

38 30.08.2005 Dok om adgangsbegrænsning mv

40 30.08.2005 Dok om byggelinier mv.

42 30.08.2005 Dok om vejret mv

137 30.08.2005 Dok om oversigt mv

365 19.02.2015 Deklaration om alment kloakanlæg


Der er på matr.nr. 1o Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

97 07.05.1934 Dok om baderet samt færdselsret mv

98 28.03.1935 Dok om baderet samt færdselsret mv

143 29.05.1935 Dok om fredning

99 29.07.1936 Dok om baderet samt færdselsret mv

100 31.10.1936 Dok om baderet samt færdselsret mv

101 28.04.1943 Dok om baderet samt færdselsret mv

102 14.12.1943 Dok om baderet samt færdselsret mv

103 06.11.1945 Dok om baderet samt færdselsret mv

104 17.04.1946 Dok om baderet samt færdselsret mv

105 01.04.1950 Dok om baderet samt færdselsret mv

106 29.08.1951 Dok om baderet samt færdselsret mv

108 25.03.1992 Dok om spildevandsanlæg mm

40 30.08.2005 Dok om byggelinier mv.


Der er på matr.nr. 1p Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

07.06.1847 Dok om lejekontrakt og vejret til tørvejord i 150år

48 20.09.1915 Dok om vandværk mv

141 17.03.1925 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

142 29.05.1935 Dok om fredning

339 05.02.1960 Dok om færdselsret mv

338 26.07.1961 Dok om baderet mv

79 27.04.1963 Dok om adgangsbegrænsning mv

108 25.03.1992 Dok om spildevandsanlæg mm

69 04.05.2001 Dok om sikring af spildevandsanlæg mv.

38 30.08.2005 Dok om adgangsbegrænsning mv

40 30.08.2005 Dok om byggelinier mv.


Der er på matr.nr. 1q Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

07.06.1849 Dok om lejekontrakt på 150 år til tørvejord

47 27.09.1875 Færdselsret

48 20.09.1915 Dok om vandværk mv

50 05.03.1942 Dok om brøndgravningsret mv

45 23.01.1973 Dok om terrænændring mm.

215 13.11.1936 Dok om fælles brønd


Der er på matr.nr. 1s Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

114 23.08.1934 Dok om baderet samt færdselsret mv

12 29.05.1935 Dok om fredning

79 27.04.1963 Dok om adgangsbegrænsning mv

108 25.03.1992 Dok om spildevandsanlæg mm

38 30.08.2005 Dok om adgangsbegrænsning mv

40 30.08.2005 Dok om byggelinier mv.


Der er på matr.nr. 1u Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

114 23.08.1934 Dok om baderet samt færdselsret mv

12 29.05.1935 Dok om fredning

79 27.04.1963 Dok om adgangsbegrænsning mv

108 25.03.1992 Dok om spildevandsanlæg mm


Der er på matr.nr. 1v Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

48 20.09.1915 Dok om vandværk mv

377 25.09.1984 Dok om forbud mod restallrations virksomhed mv

378 13.02.1986 Dok om at renholde pladsen foran 1 I, 1 BD for affald

350 27.01.2000 Dok om særlig råden over parkeringspladser


Der er på matr.nr. 1x Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

Ingen servitutter


Der er på matr.nr. 1y Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

125 23.03.1972 Dok om levering af is-creme

38 30.08.2005 Dok om adgangsbegrænsning mv

40 30.08.2005 Dok om byggelinier mv.


Der er på matr.nr. 1z Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

38 30.08.2005 Dok om adgangsbegrænsning mv

40 30.08.2005 Dok om byggelinier mv.

130 30.09.2005 Dok om byggeretligt skel mv.


Der er på matr.nr. 1æ Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

Ingen servitutter


Der er på matr.nr. 1ø Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

114 23.08.1934 Dok om baderet samt færdselsret mv

12 29.05.1935 Dok om fredning

79 27.04.1963 Dok om adgangsbegrænsning mv

108 25.03.1992 Dok om spildevandsanlæg mm


Der er på matr.nr. 1aa Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

132 14.02.1997 Dok. om parkeringsplads m.v


Der er på matr.nr. 1ab Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

215 13.11.1936 Dok om fælles brønd


Der er på matr.nr. 1ac Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

215 13.11.1936 Dok om fælles brønd


Der er på matr.nr. 1ad Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

Ingen servitutter


Der er på matr.nr. 1ae Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

38 30.08.2005 Dok om adgangsbegrænsning mv

40 30.08.2005 Dok om byggelinier mv.


Der er på matr.nr. 1af Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

07.06.2147 Dok om lejekontrakt og vejret til tørvejord i 150år


Der er på matr.nr. 1ah Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

141 17.03.1925 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

303 29.03.1977 Dok om lavspændingskabel m/kabelskabe

38 30.08.2005 Dok om adgangsbegrænsning mv

40 30.08.2005 Dok om byggelinier mv.


Der er på matr.nr. 1ai Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

48 20.09.1915 Dok om vandværk mv

17.03.1925 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

38 30.08.2005 Dok om adgangsbegrænsning mv

40 30.08.2005 Dok om byggelinier mv.


Der er på matr.nr. 1ak Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

141 17.03.1925 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

171 21.10.1997 Dok om færdselsret, hegn m.v.


Der er på matr.nr. 1al Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

38 30.08.2005 Dok om adgangsbegrænsning mv

40 30.08.2005 Dok om byggelinier mv.


Der er på matr.nr. 1am Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

358 30.09.1958 Dok om bopælsret for Richard Emamuel Nielsen

38 30.08.2005 Dok om adgangsbegrænsning mv

40 30.08.2005 Dok om byggelinier mv.


Der er på matr.nr. 1an Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

150 29.08.2005 Dok. om bevoksningens højde

38 30.08.2005 Dok om adgangsbegrænsning mv

40 30.08.2005 Dok om byggelinier mv.


Der er på matr.nr. 1ao Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

Ingen servitutter


Der er på matr.nr. 1ap Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

38 30.08.2005 Dok om adgangsbegrænsning mv

40 30.08.2005 Dok om byggelinier mv.


Der er på matr.nr. 1aq Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

38 30.08.2005 Dok om adgangsbegrænsning mv

40 30.08.2005 Dok om byggelinier mv.


Der er på matr.nr. 1ar Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

Ingen servitutter


Der er på matr.nr. 1as Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

Ingen servitutter


Der er på matr.nr. 1at Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

Ingen servitutter


Der er på matr.nr. 1au Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

Ingen servitutter


Der er på matr.nr. 1av Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

Ingen servitutter


Der er på matr.nr. 1ax Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

351 19.08.2003 Forkøbsret

38 30.08.2005 Dok om adgangsbegrænsning mv

40 30.08.2005 Dok om byggelinier mv.


Der er på matr.nr. 1ay Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

225 15.02.1999 Dok om byggeretsligt skel mv

38 30.08.2005 Dok om adgangsbegrænsning mv

40 30.08.2005 Dok om byggelinier mv.


Der er på matr.nr. 1az Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

Ingen servitutter


Der er på matr.nr. 1aæ Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

Ingen servitutter


Der er på matr.nr. 1aø Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

Ingen servitutter


Der er på matr.nr. 1ba Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

Ingen servitutter


Der er på matr.nr. 1bb Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

38 30.08.2005 Dok om adgangsbegrænsning mv

40 30.08.2005 Dok om byggelinier mv.


Der er på matr.nr. 1bc Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

50 05.03.1942 Dok om brøndgravningsret mv

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

230 26.10.1978 Dok om bevoksningens højde mv

231 03.01.1979 Dok om bebyggelse, benyttelse mv terrænændring mv


Der er på matr.nr. 1be Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

382 15.04.1936 Dok om byggelinier mv

236 20.01.1954 Dok om vandværk mv, vej mv, Forbud mod hævdserhvervelse

38 30.08.2005 Dok om adgangsbegrænsning mv

40 30.08.2005 Dok om byggelinier mv.


Der er på matr.nr. 1bf Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

Ingen servitutter


Der er på matr.nr. 1bg Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

Ingen servitutter


Der er på matr.nr. 1bh Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

Ingen servitutter


Der er på matr.nr. 1bk Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

27.01.1925 Dok om fodsti

50 05.03.1942 Dok om brøndgravningsret mv

33 11.04.1957 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, færdselsret m.v.

34 10.01.1958 Dok om bebyggelse, benyttelse mv, forbud mod bebyggelse mv


Der er på matr.nr. 1bl Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

50 05.03.1942 Dok om brøndgravningsret mv


Der er på matr.nr. 1bm Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

50 05.03.1942 Dok om brøndgravningsret mv


Der er på matr.nr. 1bn Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

50 05.03.1942 Dok om brøndgravningsret mv

208 20.08.1960 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

171 21.10.1997 Dok om færdselsret og hegn m.v.


Der er på matr.nr. 1bo Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

50 05.03.1942 Dok om brøndgravningsret mv


Der er på matr.nr. 1bp Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

50 05.03.1942 Dok om brøndgravningsret mv

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1bq Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

50 05.03.1942 Dok om brøndgravningsret mv


Der er på matr.nr. 1br Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

Ingen servitutter


Der er på matr.nr. 1bs Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om vej mv, udstykningsplan mv

6 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse

50 05.03.1942 Dok om brøndgravningsret mv

309 05.02.1948 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1bt Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

50 05.03.1942 Dok om brøndgravningsret mv

277 14.06.1948 Dok om bebyggelse, benyttelse mv, forbud mod yderligere udstykning mv


Der er på matr.nr. 1bv Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

50 05.03.1942 Dok om brøndgravningsret mv

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1by Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

50 05.03.1942 Dok om brøndgravningsret mv

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1bz Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

50 05.03.1942 Dok om brøndgravningsret mv

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

279 04.09.1971 Dok om bebyggelse, benyttelse mv terrænændring mv


Der er på matr.nr. 1bæ Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

50 05.03.1942 Dok om brøndgravningsret mv

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1bø Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

50 05.03.1942 Dok om brøndgravningsret mv

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1ca Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

50 05.03.1942 Dok om brøndgravningsret mv

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1cb Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

50 05.03.1942 Dok om brøndgravningsret mv

280 07.12.1948 Dok om hegn, hegnsmur mv, forbud mod udstykning mv

281 10.11.1949 Dok om bebyggelse for Danmarks Naturfredningsforening


Der er på matr.nr. 1cc Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

50 05.03.1942 Dok om brøndgravningsret mv

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1cd Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

50 05.03.1942 Dok om brøndgravningsret mv

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1ce Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

50 05.03.1942 Dok om brøndgravningsret mv

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

155 13.03.1957 Dok om forbud mod bebyggelse mv


Der er på matr.nr. 1cf Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

50 05.03.1942 Dok om brøndgravningsret mv

281 10.11.1949 Dok om bebyggelse for Danmarks Naturfredningsforening


Der er på matr.nr. 1cg Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

50 05.03.1942 Dok om brøndgravningsret mv

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1ch Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

50 05.03.1942 Dok om brøndgravningsret mv


Der er på matr.nr. 1ci Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

50 05.03.1942 Dok om brøndgravningsret mv

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

278 13.03.1957 Dok om forbud mod bebyggelse mv


Der er på matr.nr. 1ck Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

50 05.03.1942 Dok om brøndgravningsret mv

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1cl Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

50 05.03.1942 Dok om brøndgravningsret mv

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1cm Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

50 05.03.1942 Dok om brøndgravningsret mv

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1cn Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

50 05.03.1942 Dok om brøndgravningsret mv

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1co Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

50 05.03.1942 Dok om brøndgravningsret mv

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1cp Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

07.06.1847 lejekontrakt på 150år til tørvejord

49 30.10.1940 Dok om færdselsret mv

50 05.03.1942 Dok om brøndgravningsret mv

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

52 03.01.1959 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1cq Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

50 05.03.1942 Dok om brøndgravningsret mv

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1cr Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

50 05.03.1942 Dok om brøndgravningsret mv

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1cs Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

50 05.03.1942 Dok om brøndgravningsret mv

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1ct Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

50 05.03.1942 Dok om brøndgravningsret mv

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1cu Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

50 05.03.1942 Dok om brøndgravningsret mv

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

364 12.08.2013 Samejeoverenskomst


Der er på matr.nr. 1cv Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

50 05.03.1942 Dok om brøndgravningsret mv

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1cx Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

50 05.03.1942 Dok om brøndgravningsret mv

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1cy Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

50 05.03.1942 Dok om brøndgravningsret mv

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1cz Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

50 05.03.1942 Dok om brøndgravningsret mv

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1cæ Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

50 05.03.1942 Dok om brøndgravningsret mv

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1cø Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

50 05.03.1942 Dok om brøndgravningsret mv

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1da Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

50 05.03.1942 Dok om brøndgravningsret mv

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1db Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

50 05.03.1942 Dok om brøndgravningsret mv

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1dc Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

50 05.03.1942 Dok om brøndgravningsret mv

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1dd Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

236 20.01.1954 Dok om vandværk mv, lys- og kraftinstallation mv

38 30.08.2005 Dok om adgangsbegrænsning mv

40 30.08.2005 Dok om byggelinier mv.


Der er på matr.nr. 1de Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1df Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

50 05.03.1942 Dok om brøndgravningsret mv

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1dg Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

50 05.03.1942 Dok om brøndgravningsret mv

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1dh Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

50 05.03.1942 Dok om brøndgravningsret mv

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1di Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1dk Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1dl Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1dm Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1dn Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1do Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1dp Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1dt Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

50 05.03.1942 Dok om brøndgravningsret mv

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1du Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1dv Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1dx Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1dy Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1dz Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1dp Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1dæ Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1dø Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1ea Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1eb Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1ec Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1ed Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1ee Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1eg Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1eh Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

50 05.03.1942 Dok om brøndgravningsret mv

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

359 04.06.2010 D e k l a r a t i o n : I anledning af kloakanlæg på matr.nr. 1eh Lyngsbæk By, Dråby


Der er på matr.nr. 1ei Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1ek Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1el Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1em Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1en Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1eo Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

49 30.10.1940 Dok om færdselsret mv

51 01.08.1945 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

Rette dato iflg gl/ analog tingbog 01.08.1947

168 28.07.1976 Dok om transformerstation mv,

169 15.03.1977 Dok om bebyggelse, benyttelse mv terrænændring mv


Der er på matr.nr. 1eq Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

114 23.08.1934 Dok om baderet samt færdselsret mv

12 29.05.1935 Dok om fredning

79 27.04.1963 Dok om adgangsbegrænsning mv

108 25.03.1992 Dok om spildevandsanlæg mm

38 30.08.2005 Dok om adgangsbegrænsning mv

40 30.08.2005 Dok om byggelinier mv.


Der er på matr.nr. 1er Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1es Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1et Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1eu Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1ex Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

52 03.01.1959 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

172 25.05.1979 Dok om opførelse af sommerhus

173 29.06.2001 Samejekontrakt, pantsætning m.v


Der er på matr.nr. 1ey Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

52 03.01.1959 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

175 03.12.1974 Dok om till. til tilbygning mv


Der er på matr.nr. 1ez Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

52 03.01.1959 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1eæ Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

52 03.01.1959 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

131 05.01.1978 Dok om POL anlæg

178 05.01.1978 Dok om POH-anlæg

179 08.07.2004 Dok. om viljesbestemt pant mv


Der er på matr.nr. 1eø Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

52 03.01.1959 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

131 05.01.1978 Dok om POL anlæg

178 05.01.1978 Dok om POH-anlæg

179 08.07.2004 Dok. om viljesbestemt pant mv


Der er på matr.nr. 1fa Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

52 03.01.1959 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1fb Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

52 03.01.1959 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1fc Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

52 03.01.1959 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

174 19.12.1973 Dok om sommerhus mv


Der er på matr.nr. 1fd Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

52 03.01.1959 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1fe Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

120 31.03.1932 Dok om færdselsret

87 29.06.1932 Ret til at hente vand fra en grøft mv

51 01.08.1947 Dok om hegn, hegnsmur mv, udstykning beboelse, indskrænkning i benyttelse

94 29.12.1960 Dok om bebyggelse, benyttelse mv, forbud mod opstilling af beboelsesvogne, skure, gamle biler ol

384 22.06.1961 Dok om bebyggelse, benyttelse mv, forbud mod udstykning og sammenlægning mv

330 04.11.1969 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

95 24.02.1975 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv vedligeholdelse mm forbud mod bebyggelse og beplantning mv,


Der er på matr.nr. 1fg Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

52 03.01.1959 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1fh Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

52 03.01.1959 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1fi Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

52 03.01.1959 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1fl Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

281 10.11.1949 Dok om bebyggelse for Danmarks Naturfredningsforening

203 14.01.1982 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1fo Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

52 03.01.1959 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1fp Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

50 05.03.1942 Dok om brøndgravningsret mv

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

279 04.09.1971 Dok om bebyggelse, benyttelse mv terrænændring mv


Der er på matr.nr. 1fq Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

199 01.10.1974 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1fs Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

169 15.03.1977 Dok om bebyggelse, benyttelse mv terrænændring mv


Der er på matr.nr. 1ft Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

169 15.03.1977 Dok om bebyggelse, benyttelse mv terrænændring mv


Der er på matr.nr. 1fu Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

169 15.03.1977 Dok om bebyggelse, benyttelse mv terrænændring mv


Der er på matr.nr. 1fv Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

169 15.03.1977 Dok om bebyggelse, benyttelse mv terrænændring mv


Der er på matr.nr. 1fx Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

169 15.03.1977 Dok om bebyggelse, benyttelse mv terrænændring mv


Der er på matr.nr. 1fy Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

49 30.10.1940 Dok om færdselsret mv

51 01.08.1945 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

Rette dato iflg gl/ analog tingbog 01.08.1947

168 28.07.1976 Dok om transformerstation mv

169 15.03.1977 Dok om bebyggelse, benyttelse mv terrænændring mv


Der er på matr.nr. 1fz Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

50 05.03.1942 Dok om brøndgravningsret mv

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

230 26.10.1978 Dok om bevoksningens højde mv

231 03.01.1979 Dok om bebyggelse, benyttelse mv terrænændring mv


Der er på matr.nr. 1fæ Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

50 05.03.1942 Dok om brøndgravningsret mv

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

230 26.10.1978 Dok om bevoksningens højde mv

231 03.01.1979 Dok om bebyggelse, benyttelse mv terrænændring mv


Der er på matr.nr. 1fø Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

50 05.03.1942 Dok om brøndgravningsret mv

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

230 26.10.1978 Dok om bevoksningens højde mv

231 03.01.1979 Dok om bebyggelse, benyttelse mv terrænændring mv


Der er på matr.nr. 1ga Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

50 05.03.1942 Dok om brøndgravningsret mv

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

231 03.01.1979 Dok om bebyggelse, benyttelse mv terrænændring mv


Der er på matr.nr. 1gb Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

50 05.03.1942 Dok om brøndgravningsret mv

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

231 03.01.1979 Dok om bebyggelse, benyttelse mv terrænændring mv


Der er på matr.nr. 1gc Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

50 05.03.1942 Dok om brøndgravningsret mv

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

231 03.01.1979 Dok om bebyggelse, benyttelse mv terrænændring mv


Der er på matr.nr. 1gd Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

50 05.03.1942 Dok om brøndgravningsret mv

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

231 03.01.1979 Dok om bebyggelse, benyttelse mv terrænændring mv


Der er på matr.nr. 1ge Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

50 05.03.1942 Dok om brøndgravningsret mv

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

231 03.01.1979 Dok om bebyggelse, benyttelse mv terrænændring mv


Der er på matr.nr. 1gf Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

46 21.01.1979 Dok om terrænændring mv

Omskrevet / fejl rettet dato 21.11.1979

335 20.10.1982 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse


Der er på matr.nr. 1gg Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

281 10.11.1949 Dok om bebyggelse for Danmarks Naturfredningsforening

203 14.01.1982 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1gh Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

52 03.01.1959 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1gm Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

27.01.1925 Dok om fodsti

50 05.03.1942 Dok om brøndgravningsret mv

33 11.04.1957 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, færdselsret m.v.

34 10.01.1958 Dok om bebyggelse, benyttelse mv, forbud mod bebyggelse


Der er på matr.nr. 1gn Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

27.01.1925 Dok om fodsti

50 05.03.1942 Dok om brøndgravningsret mv

33 11.04.1957 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, færdselsret m.v.

34 10.01.1958 Dok om bebyggelse, benyttelse mv, forbud mod bebyggelse


Der er på matr.nr. 1go Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

Ingen Servitutter


Der er på matr.nr. 1gp Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

52 03.01.1959 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

174 19.12.1973 Dok om sommerhus mv


Der er på matr.nr. 1gr Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

07.06.1847 Lejekontrakt med Carl Severin Rasmussen og Georg Jensen, på 150 år

49 30.10.1940 Dok om færdselsret mv

50 05.03.1942 Dok om brøndgravningsret mv

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

52 03.01.1959 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

131 05.01.1978 Dok om POL anlæg

327 08.01.1986 Dok om kabelanlæg

84 21.11.1991 Dok om vedligeholdelse af sø mv


Der er på matr.nr. 1gs Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

07.06.1847 Lejekontrakt med Carl Severin Rasmussen og Georg Jensen, på 150 år

49 30.10.1940 Dok om færdselsret mv

50 05.03.1942 Dok om brøndgravningsret mv

51 01.08.1947 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

52 03.01.1959 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

131 05.01.1978 Dok om POL anlæg

327 08.01.1986 Dok om kabelanlæg

84 21.11.1991 Dok om vedligeholdelse af sø mv


Der er på matr.nr. 1gt Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

38 30.08.2005 Dok om adgangsbegrænsning mv

40 30.08.2005 Dok om byggelinier mv.

130 30.09.2005 Dok om byggeretligt skel mv.

347 07.08.2006 Dok om forkøbsret m.v.


Der er på matr.nr. 2n Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

38 30.08.2005 Dok om adgangsbegrænsning mv

40 30.08.2005 Dok om byggelinier mv.

368 30.10.2015 Deklaration om bebyggelse m.v


Der er på matr.nr. 2o Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

313 12.04.1948 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 2p Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

88 20.11.1934 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv

284 12.04.1949 Dok om indskærnkning i ret til bebyggelse

38 30.08.2005 Dok om adgangsbegrænsning mv

40 30.08.2005 Dok om byggelinier mv.


Der er på matr.nr. 2r Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

299 02.06.1952 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

38 30.08.2005 Dok om adgangsbegrænsning mv

40 30.08.2005 Dok om byggelinier mv.


Der er på matr.nr. 2s Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

186 10.03.1955 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 2t Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

164 10.03.1955 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

38 30.08.2005 Dok om adgangsbegrænsning mv

40 30.08.2005 Dok om byggelinier mv.


Der er på matr.nr. 2u Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

252 26.03.1956 Dok om hegn, hegnsmur mv


Der er på matr.nr. 2v Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

162 19.08.2005 Dok om bebyggelse, benyttelse mv, terrænændring mv

38 30.08.2005 Dok om adgangsbegrænsning mv

40 30.08.2005 Dok om byggelinier mv.

163 18.05.2009 Dok om hegn, planter træer mm


Der er på matr.nr. 2x Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

165 23.05.1959 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

166 16.12.1997 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 2aa Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

170 20.05.1964 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

194 20.05.1964 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 2ac Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

202 13.05.1964 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 2ad Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

191 23.03.1962 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 2af Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

176 15.11.1960 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 2ag Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

331 26.06.1961 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

177 16.12.1997 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 2ah Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

331 26.06.1961 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

352 19.06.1998 Dok om byggeretligt skel mv


Der er på matr.nr. 2ai Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

176 15.11.1960 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 2ak Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

192 25.11.1960 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

38 30.08.2005 Dok om adgangsbegrænsning mv

40 30.08.2005 Dok om byggelinier mv.


Der er på matr.nr. 2am Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

Ingen Servitutter


Der er på matr.nr. 2an Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

183 04.01.1961 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 2ao Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

180 30.06.1960 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

181 25.07.2000 Samejeoverenskomst

182 12.03.2008 Samejeoverenskomst


Der er på matr.nr. 2ap Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

184 03.09.1960 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 2aq Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

185 03.09.1960 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 2as Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

189 04.01.1961 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 2at Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

187 04.05.1961 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 2av Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

48 20.09.1915 Dok om vandværk mv

190 11.02.1962 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 2ax Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

196 04.01.1963 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 2ay Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

264 15.01.1965 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 2az Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

200 02.08.2005 Dok. om byggeretligt skel mv.


Der er på matr.nr. 2aæ Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

197 26.04.1963 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 2ba Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

320 18.11.1966 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

321 18.11.1966 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 2bb Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

314 10.06.1965 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

315 07.06.1966 Dok om een bygning med tilhørende udhus og garage og om benyttelse


Der er på matr.nr. 2bc Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

314 10.06.1965 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

315 07.06.1966 Dok om een bygning med tilhørende udhus og garage og om benyttelse


Der er på matr.nr. 2bd Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

316 16.12.1965 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

317 28.02.1966 Dok om opføre en bygning m. udhus og garage mv


Der er på matr.nr. 2bf Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

318 17.05.1966 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

319 19.10.1966 Dok om at der kun må opføres een bygning med tilhørende udhus og garage mm


Der er på matr.nr. 2bu Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

328 11.05.1967 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

329 03.04.1970 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 2bv Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

323 20.10.1967 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

325 22.02.1968 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

322 24.06.1968 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 2bx Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

324 20.10.1967 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

325 22.02.1968 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

326 24.06.1968 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 2by Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

296 21.11.1969 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

297 28.04.1971 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 2bz Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

333 01.10.1970 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

332 22.10.1971 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 2bø Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

45 23.01.1973 Dok om bebyggelse, benyttelse mv, terrænændring

148 22.11.1973 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 2ca Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

45 23.01.1973 Dok om bebyggelse, benyttelse mv, terrænændring

149 22.11.1973 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 2cb Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

45 23.01.1973 Dok om bebyggelse, benyttelse mv terrænændring


Der er på matr.nr. 2cd Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

146 26.10.1973 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 2ce Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

45 23.01.1973 Dok om terrænændring mm.

337 18.05.1979 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på ejendommen matr.nr. 2ch m.fl. Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

342 26.03.1956 Dok om færdselsret mv

44 03.05.1960 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

45 23.01.1973 Dok om terrænændring mm.

131 05.01.1978 Dok om POL anlæg

178 05.01.1978 Dok om POH-anlæg

46 21.11.1979 Dok om terrænændring mv

38 30.08.2005 Dok om adgangsbegrænsning mv

40 30.08.2005 Dok om byggelinier mv.


Der er på matr.nr. 2cm Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

46 21.11.1979 Dok om terrænændring mv


Der er på matr.nr. 2cn Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

46 21.11.1979 Dok om terrænændring mv


Der er på matr.nr. 2co Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

46 21.11.1979 Dok om terrænændring mv


Der er på matr.nr. 2cp Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

46 21.11.1979 Dok om terrænændring mv

346 01.11.1999 Dok om færdselsret, vedligeholdelse m.v


Der er på matr.nr. 2cq Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

46 21.11.1979 Dok om terrænændring mv

346 01.11.1999 Dok om færdselsret, vedligeholdelse m.v


Der er på matr.nr. 2cr Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

46 21.11.1979 Dok om terrænændring mv

345 29.07.1996 Dok om vejret mm


Der er på matr.nr. 2cs Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

46 21.11.1979 Dok om terrænændring mv

346 01.11.1999 Dok om færdselsret, vedligeholdelse m.v


Der er på matr.nr. 2ct Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

46 21.11.1979 Dok om terrænændring mv


Der er på matr.nr. 2cu Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

46 21.11.1979 Dok om terrænændring mv


Der er på matr.nr. 2cv Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

46 21.11.1979 Dok om terrænændring mv


Der er på matr.nr. 2cx Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

79 27.04.1963 Dok om adgangsbegrænsning mv

46 21.11.1979 Dok om terrænændring mv

38 30.08.2005 Dok om adgangsbegrænsning mv

40 30.08.2005 Dok om byggelinier mv.


Der er på matr.nr. 2cy Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

44 03.05.1960 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

79 27.04.1963 Dok om adgangsbegrænsning mv

131 05.01.1978 Dok om POL anlæg

178 05.01.1978 Dok om POH-anlæg

46 21.11.1979 Dok om terrænændring mv

38 30.08.2005 Dok om adgangsbegrænsning mv

40 30.08.2005 Dok om byggelinier mv.


Der er på matr.nr. 2cz Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

79 27.04.1963 Dok om adgangsbegrænsning mv

46 21.11.1979 Dok om terrænændring mv


Der er på matr.nr. 2cæ Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

46 21.11.1979 Dok om terrænændring mv

38 30.08.2005 Dok om adgangsbegrænsning mv

40 30.08.2005 Dok om byggelinier mv.


Der er på matr.nr. 2cø Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

21.11.1979 Dok om terrænændring mm


Der er på matr.nr. 2da Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

46 21.11.1979 Dok om terrænændring mv


Der er på matr.nr. 2dc Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

46 21.11.1979 Dok om terrænændring mv


Der er på matr.nr. 2dd Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

46 21.11.1979 Dok om terrænændring mv


Der er på matr.nr. 2de Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

46 21.11.1979 Dok om terrænændring mv

349 23.04.1998 Dok om færdselsret mv


Der er på matr.nr. 2df Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

46 21.11.1979 Dok om terrænændring mv


Der er på matr.nr. 2dg Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

46 21.11.1979 Dok om terrænændring mv


Der er på matr.nr. 2dh Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

46 21.11.1979 Dok om terrænændring mv


Der er på matr.nr. 2di Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

46 21.11.1979 Dok om terrænændring mv

343 19.09.1997 Dok om færdsel


Der er på matr.nr. 2dl Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

44 03.05.1960 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

46 21.11.1979 Dok om terrænændring mv


Der er på matr.nr. 2dm Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

79 27.04.1963 Dok om adgangsbegrænsning mv

46 21.11.1979 Dok om terrænændring mv

38 30.08.2005 Dok om adgangsbegrænsning mv

40 30.08.2005 Dok om byggelinier mv.


Der er på matr.nr. 2dn Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

46 21.11.1979 Dok om terrænændring mv


Der er på matr.nr. 2do Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

46 21.11.1979 Dok om terrænændring mv


Der er på matr.nr. 2dp Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

46 21.11.1979 Dok om terrænændring mv


Der er på matr.nr. 2dq Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

46 21.11.1979 Dok om terrænændring mv


Der er på matr.nr. 2dr Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

46 21.11.1979 Dok om terrænændring mv


Der er på matr.nr. 2ds Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

46 21.11.1979 Dok om terrænændring mv


Der er på matr.nr. 2dt Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

46 21.11.1979 Dok om terrænændring mv


Der er på matr.nr. 2du Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

46 21.11.1979 Dok om terrænændring mv


Der er på matr.nr. 2dv Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

46 21.11.1979 Dok om terrænændring mv


Der er på matr.nr. 2dx Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

46 21.11.1979 Dok om terrænændring mv


Der er på matr.nr. 2dy Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

46 21.11.1979 Dok om terrænændring mv


Der er på matr.nr. 2dz Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

46 21.11.1979 Dok om terrænændring mv


Der er på matr.nr. 2dæ Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

46 21.11.1979 Dok om terrænændring mv


Der er på matr.nr. 2dø Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

46 21.11.1979 Dok om terrænændring mv

362 17.02.2012 Salgs- og Pantsætningsforbud


Der er på matr.nr. 2ed Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

45 23.01.1973 Dok om terrænændring mm.

46 21.11.1979 Dok om terrænændring mv


Der er på matr.nr. 2ee Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

45 23.01.1973 Dok om terrænændring mm.

46 21.11.1979 Dok om terrænændring mv


Der er på matr.nr. 2eg Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

45 23.01.1973 Dok om terrænændring mm.


Der er på matr.nr. 2eh Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

45 23.01.1973 Dok om terrænændring mm.

344 07.07.2003 Dok om færdselsret mv,


Der er på matr.nr. 2ei Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

45 23.01.1973 Dok om terrænændring mm.

344 07.07.2003 Dok om færdselsret mv


Der er på matr.nr. 2el Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

45 23.01.1973 Dok om terrænændring mm.

46 21.11.1979 Dok om terrænændring mv


Der er på matr.nr. 2em Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

45 23.01.1973 Dok om terrænændring mm.

46 21.11.1979 Dok om terrænændring mv


Der er på matr.nr. 2en Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

45 23.01.1973 Dok om terrænændring mm.

46 21.11.1979 Dok om terrænændring mv


Der er på matr.nr. 2eo Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

45 23.01.1973 Dok om terrænændring mm.


Der er på matr.nr. 2ep Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

45 23.01.1973 Dok om terrænændring mm.


Der er på matr.nr. 2eq Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

45 23.01.1973 Dok om terrænændring mm.


Der er på matr.nr. 2er Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

342 26.03.1956 Dok om færdselsret mv

44 03.05.1960 Dok om bebyggelse, benyttelse mv,

45 23.01.1973 Dok om terrænændring mm.

131 05.01.1978 Dok om POL anlæg

178 05.01.1978 Dok om POH-anlæg

46 21.11.1979 Dok om terrænændring mv


Der er på matr.nr. 2es Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

45 23.01.1973 Dok om terrænændring mm.


Der er på matr.nr. 2et Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

45 23.01.1973 Dok om terrænændring mm.


Der er på matr.nr. 2eu Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

Ingen servitutter


Der er på matr.nr. 2ev Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

45 23.01.1973 Dok om terrænændring mm.


Der er på matr.nr. 2ex Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

44 03.05.1960 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

45 23.01.1973 Dok om terrænændring mm.

131 05.01.1978 Dok om POL anlæg

178 05.01.1978 Dok om POH-anlæg


Der er på matr.nr. 2ey Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

44 03.05.1960 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

45 23.01.1973 Dok om terrænændring mm.

131 05.01.1978 Dok om POL anlæg

178 05.01.1978 Dok om POH-anlæg


Der er på matr.nr. 2ez Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

44 03.05.1960 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

45 23.01.1973 Dok om terrænændring mm.

131 05.01.1978 Dok om POL anlæg

178 05.01.1978 Dok om POH-anlæg


Der er på matr.nr. 2eæ Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

44 03.05.1960 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

45 23.01.1973 Dok om terrænændring mm.

131 05.01.1978 Dok om POL anlæg

178 05.01.1978 Dok om POH-anlæg


Der er på matr.nr. 2eø Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

44 03.05.1960 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

45 23.01.1973 Dok om terrænændring mm.

131 05.01.1978 Dok om POL anlæg

178 05.01.1978 Dok om POH-anlæg


Der er på matr.nr. 2fa Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

44 03.05.1960 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

45 23.01.1973 Dok om terrænændring mm.

131 05.01.1978 Dok om POL anlæg

178 05.01.1978 Dok om POH-anlæg


Der er på matr.nr. 2fb Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

320 18.11.1966 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

321 18.11.1966 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 2fc Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

93 15.07.1964 Dok om vedligeholdelsespligt

121 15.07.1964 Dok om vej


Der er på matr.nr. 8a Lyngsbæk By, Dråby tinglyst følgende servitutter:

120 31.03.1932 Dok om færdselsret mv

87 29.06.1932 Dok om færdselsret mv

87 29.06.1932 Dok om ret til at tage vand fra en grøft,

88 20.11.1934 Dok om vandforsyningsanlæg

89 06.01.1938 Dok om færdselsret mv

91 01.11.1938 Dok om vandhentningsret

90 28.12.1938 Dok om færdselsret mv

372 01.04.1943 Dok om ret til andel i vandværk

115 19.09.1950 Dok om forbud mod salg af pareceller til sommerbebyggelse

92 03.05.1960 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

131 05.01.1978 Dok om POL anlæg

178 05.01.1978 Dok om POH-anlæg

116 16.06.2004 Dok. om livsvarig bopælsret for Sonja Mathisen


Der er på matr.nr. 1g Strandkær By, Agri tinglyst følgende servitutter:

4 19.06.1923 Dok om vej mv

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

12.03.1925 Dok om bebyggelse, benyttelse mv,

54 13.03.1928 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

242 25.03.1971 Dok om byggelinier mv

55 09.04.1991 Dok om bebyggelse, benyttelse mv


Der er på matr.nr. 1h Strandkær By, Agri tinglyst følgende servitutter:

4 19.06.1923 Dok om vej mv

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

298 21.04.1925 Forbud mod næringsdrift o l,

242 25.03.1971 Dok om byggelinier mv


Der er på matr.nr. 1i Strandkær By, Agri tinglyst følgende servitutter:

08.07.1872 Ydselse til Agri kirke

4 19.06.1923 Dok om vej mv

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

21.04.1925 Dok om bebyggelse, benyttelse mv forbud mod næringsdrift mv

21.04.1925 Dok om bebyggelse, benyttelse mv forbud mod næringsdrift mv

242 25.03.1971 Dok om byggelinier mv


Der er på matr.nr. 1k Strandkær By, Agri tinglyst følgende servitutter:

4 19.06.1923 Dok om vej mv

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

86 28.04.1925 Dok om bebyggelse, benyttelse mv forbud mod næringsdrift mv

62 25.03.1971 Dok om byggelinier mv

242 25.03.1971 Dok om byggelinier mv


Der er på ejendommen matr.nr. 1l m.fl. Strandkær By, Agri tinglyst følgende servitutter:

08.07.1872 Dok om årlig afgift til Agri kirke

133 17.03.1925 Dok om færdselsret mv

134 10.05.1935 Dok om baderet samt færdselsret mv

53 06.01.1939 Dok om oversigt mv

80 23.12.1966 Dok om adgangsbegrænsning mv

242 25.03.1971 Dok om byggelinier mv

134 25.06.1984 Dok om fredning

109 25.03.1992 Dok om spildevandsanlæg mm


Der er på matr.nr. 1m Strandkær By, Agri tinglyst følgende servitutter:

5 16.12.1924 Dok om indskrænkning i ret til bebyggelse mv

6 16.12.1924 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

96 10.06.1929 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

53 06.01.1939 Dok om oversigt mv

376 08.06.1966 Dok om ret tilbenyttelse af ejendommen mv

242 25.03.1971 Dok om byggelinier mv


Der er på matr.nr. 1o m.fl. Strandkær By, Agri tinglyst følgende servitutter:

134 10.05.1935 Dok om baderet samt færdselsret mv

80 23.12.1966 Dok om adgangsbegrænsning mv

242 25.03.1974 Dok om byggelinier mv

334 25.06.1984 Dok om fredning

109 25.03.1992 Dok om spildevandsanlæg mm


Der er på matr.nr. 1q Strandkær By, Agri tinglyst følgende servitutter:

134 10.05.1935 Dok om færdselsret mv

12 29.05.1935 Dok om fredning

242 25.03.1971 Dok om byggelinier mv

109 25.03.1992 Dok om spildevandsanlæg mm


Der er på ejendommen matr.nr. 1t m.fl. Strandkær By, Agri tinglyst følgende servitutter:

134 10.05.1935 Dok om baderet samt færdselsret mv