Nyt Juni 2023


Årets Generalforsamling


Der afholdes generalforsamling torsdag den 6. juli 2023 kl. 18.00 på Molskroens Strandhotel. Som vanligt, vil der være mulighed for at deltage i fællesspisning efter generalforsamlingen.Sankt Hans Aften på stranden


Foreningen planlægger at fejre Sankt Hans aften på stranden ved Molskroen 23. juni.


Ud over bål og båltale vil der igen i år være musik og fællessang ved Signe & Søren, ligesom vi forventer, at Ishuset holdes åbent for salg af diverse forfriskninger.


Der tages naturligvis forbehold for et eventuelt afbrændingsforbud.


Hvis vi skal have et flot bål, så er der brug for, at mange bidrager med tørt gren- og kvasaffald fra haven. Vådt affald frabedes.

For at undgå, at dyr bygger rede og tager ophold i bålet, bedes jeres bidrag først afleveret på pladsen i dagene lige op til Sankt Hans, d.v.s. tidligst tirsdag den 20. juni.For flere oplysninger om projekt Superrev: Kig under fanen "Projekt Superrev"


Fremtiden efter NATO-molen


NATO-molens nedbrydning skrider planmæssigt frem.

Vi spurgte jer i 2021 om hvad der skulle ske, når NATO-molen på et tidspunkt blev revet ned.


79% af de modtagne 176 besvarelser ønskede, at der skulle skabes en form for erstatning for NATO-molen, og undersøgelsen kvalificerede yderligere, hvilke aktiviteter I ønskede at bevare i området.

Det har vi i bestyrelsen betragtet som et stærkt mandat, til at arbejde for en erstatning for molen.


Desværre – som beskrevet i flere af vores tidligere nyhedsbreve – har vi ikke haft det store held med at få et pilotptrojekt stablet på benene med kommunens hjælp. Politikerne har vist stor interesse for vores ideer, mens administrationen har smækket kassen i, når vi har bedt om hjælp til en projektopstart.


Hvad vi ikke lykkedes med, ser nu ud til at lykkes for Nationalpark Mols Bjerge. Som beskrevet i Nyhedsbrevet fra januar, er de blevet tilbudt, at et ud af flere kunstige rev – et superrev – som Verdensnaturfonden og kunstnergruppen Superflex ønsker at etablere i danske farvande, kan placeres i Nationalparkens område.


Det har Nationalparken fået kommunens opbakning til, og de peger på området ved Lyngsbæk Strand, som den mest oplagte placering. Ud over et superrev, er ideen tillige at bygge en undervandstunnel, der vil gøre det muligt at formidle viden om det marinbiologiske liv i Vigen, samt en mole eller bro, der binder det hele sammen.


Nationalparken har bedt om vores opbakning til og involvering i projektet, sammen med Grf. Østervang.

Vi ser det som en oplagt løftestang til at bevare de aktiviteter, der i dag sker omkring NATO-molen. Og dertil giver det os muligheden for at komme til orde med de helt nødvendige krav til ordnede toilet- og parkeringsforhold.


Foreløbigt har SydDjurs Kommune, under overskriften ”Den Blå Baghave – bæredygtig turisme langs Ebeltoft Vig” søgt erhvervsfremmestyrelsen om 30 mio. kroner til tre projekter; en ny mole i Skudehavnen, en folkepark på halvøen ved Horisonten, samt superrevet ud for den nuværende NATO-mole.

Der forventes svar på ansøgningen i løbet af november 2023. Indtil da arbejdes parallelt på at tiltrække fondsmidler og eventuelle private investeringer.


Et spændende projekt, der givet kræver en rum tid til modning og udvikling.