Om projektet

Byens hus - Kulturladen


Visionen


Vi har i GFFS bestyrelse og i borgergruppen ”Os der bor her hele året” gennem længere tid drøftet mulighederne for at få etableret et samlingssted til gavn for områdets beboere.


Muligheden for, at noget sådant vil kunne realiseres, er nu til stede. Det kræver dog, at der kan mobiliseres stor beboeropbakning til projektet.


Ejeren af Nørrehald (Egil Fischers bolig), Jonas Kring Anker-Petersen, er meget engageret i Egil Fischers tanker og den fortsatte udvikling af Egil Fischers Ferieby. Han har af samme grund købt, den desværre forfaldne, Parcelgården, som hovedparten af Feriebyens matrikler er udstykket fra.


Hans vision er at etablere en ”Egil Fischers Have” på Parcelgårdens jord, lige nedenfor Nørrehald, der gennem fem - seks udlejnings-boliger (ældre- og familieboliger), et attraktivt naturmiljø, samt en sammenhæng til Nørrehald, giver aktivitet i området.

I projektet indgår også en mulighed for at etablere et ”Byens Hus” i den gamle ladebygning. Den har en unik trækonstruktion, som vurderes bevaringsværdig.


I GFFS`s bestyrelse er vi enige om, at dette er en attraktiv og unik mulighed for at styrke vores lokalområde, til gavn for både fastboende, sommerhusejere og sommerhusgæster. Mulighederne for sociale og kulturelle aktiviteter er uendelige; kun fantasi, husets størrelse og hensynet til naboerne vil sætte grænser.

Realiseringen


Med vedtagelsen af Lokalplan 426 er der nu givet grønt lys til, at Parcelgårdens gamle lade kan anvendes til formålet.


I 2020 udsendte vi en forespørgsel til samtlige vores medlemmer og bad om opbakning til et sådant samlingssted for området. I de besvarelser, der kom retur, var der kun ganske få, der tog forbehold med en frygt for eventuelle gener for de grundejere, som bor nærmeste nabo til stedet. Disse forbehold vil der blive taget højde for i vedtægterne for Kulturladen.


Der har det seneste år været nedsat flere arbejdsgrupper i regi af ”Os der bor her hele året”. De har arbejdet på at skabe grundlaget for, at vi nu er klar til at danne en forening til etablering og senere drift af ”Kulturladen”.


Foreningen forventes etableret den 04.02.2023, hvor der afholdes et informationsmøde, efterfulgt af en stiftende generalforsamling.


Der vil løbende blive afholdt yderligere informationsmøder, når der er nyt om udviklingen i projektet.

Økonomien m.m.


Der ligger et stort arbejde forude med at finde finansiering til etableringen af Kulturladen.


Der skal søges fonde, findes sponsorer både private og erhvervs-drivende, ligesom der skal afholdes forskellige aktiviteter, som kan bidrage med indtægter.  Dertil skal der opkræves medlems-kontingenter og eventuelt vil der blive udstedt folkeaktier.


Både ved etableringen og senere i driften af Kulturladen, skal der således lægges mange frivillige ressourcer i projektet.


Der er allerede tilført projektet mange ressourcer fra bl.a. arkitekten og fra ejeren, som har stillet laden til rådighed for foreningen, samt overskud fra aktiviteterne Loppemarked og Musik i Teltet.


GFFS vil i den forbindelse ikke kunne forpligte sig økonomisk uden en godkendelse fra Generalforsamlingen.


GFFS vil gerne tilkendegive vores støtte til dette projekt. Vi vil også gerne kaste arbejdsmæssige ressourcer ind i det kommende projektarbejde.