Forårsbrev 2024

Forårsbrev 2024

Endelig fornemmer man foråret spire frem - ovenpå en rigtig våd efterårs- og vintersæson

Vandproblemer

I begge tilfælde har Afdelingschef Morten Hundahl, Syddjurs været grundejernes indfaldsvinkel til et samarbejde med Syddjurs Kommune.


GFFS skal opfordre til, at man går sammen og finder fælles løsninger, hvor det giver mening. Desværre er der eksempler på, at individuelle løsninger blot har flyttet vandet hen til naboen.

Vi har haft en periode med rigtig mange vandproblemer - forårsaget af vand fra oven og vand fra havet.


De fleste væsentlige problemstillinger kan ikke løses uden involvering af Syddjurs Kommune. En gruppe af de hårdest ramte langs Kystvejen er således gået sammen i et projekt med kommunen om dræning til Stambækken. En anden gruppe med grundejere fra Møllestien og Vestervangen, har netop holdt møde med Syddjurs Kommune og AquaDjurs for at finde løsninger for deres område. De forventer at afholde et fællesmøde for berørte matrikler i løbet af april.

Hunde og Sanglærken på stranden

Der er som bekendt ofte en vis konflikt mellem naturbeskyttelse og naturbenyttelse. Det gælder også på vores dejlige strandstykker.

Vi er så heldige, at vi på vores strande hvert år har et antal ynglende Sanglærke. Lærken bygger sin rede på jorden, og er derfor i særdeleshed sårbar overfor nysgerrige og jagtivrige hunde.

De fleste af os sætter pris på lærkesang. Men jo oftere en ynglende lærk forstyrres jo større er risikoen for, at den ikke får udklækket sine æg, og senere heller ikke vender tilbage.

Vi vil derfor gerne minde om, at hunde, der luftes på stranden fra 1. april, skal være i snor. Det skal de frem til 1. oktober, hvor de igen må færdes løse på stranden, hvis de er under kontrol.

Det forventes, at Femmøller Strand også i år får et Blåt Flag. Her gælder, at hunde er forbudt på stranden 200 meter på begge sider af flaget. Ellers kan det blå flag ikke bibeholdes.

Kunstrev i Ebeltoft Vig


Det er fortsat Nationalpark Mols Bjerges ambition, at muligheden for at få et kunstigt rev etableret i Ebeltoft Vig bør udnyttes med udgangspunkt i en placering omkring den gamle NATO-mole.

I samme ombæring er det stadig håbet, at Pumpegrunden på Kystsvinget – som tidligere beskrevet - vil kunne udnyttes rekreativt, herunder give mulighed for ordnede parkerings- og toiletforhold i området.


GFFS bakker fortsat op om Nationalparkens arbejde. Vi gør det under den klare forudsætning, at projektet skal give rimelige forhold for de nærmeste naboer – og ikke på nogen måde udvikles til en turistmagnet. Det har hverken vi eller Nationalparken noget ønske om.


Desværre skrider arbejdet kun langsomt fremad. Den gode nyhed er dog, at Syddjurs Kommune (både politikere og forvaltning) nu støtter ideerne, men under en række præmisser, der skal afklares.

Alt tyder derfor på, at der vil gå en rum tid, inden der er så konkrete ideer på bordet, at det vil give mening at invitere de lokale beboere til en orientering.


Vi deltog dog kort før Jul i en præsentation af Superrev projektet, givet af kunstnergruppen Superflex, til Nationalparkens bestyrelse, Syddjurs Kommune og relevante interesseorganisationer. Præsentation er senere blevet omsat til et ”prospekt”, som kan ses via linket: Tankerne omkring den kunstneriske baggrund for projekt Superrev er spændende og på enkelte områder også lige tilpas ”langhåret” til at gøre det interessant. De konkrete teknologiske løsninger og anvendte strukturer viser, hvorfor netop dette kunstige rev vil være en gevinst for Vigen. Og så giver prospektet et par forsøg på at visualisere, hvor meget og hvor lidt et Superrev vil ”fylde” i vores område.  


Lad os håbe, at projekt Superrev realiseres inden alt for længe, og vil medvirke til, at det ad åre igen bliver muligt at fange en fisk eller to fra vores strande. For det er i det lys, at vi lokalt bør støtte op om projektet.


Hvordan vi i den ramme vil kunne gøre den efterladte Stenmole til et aktiv, om der kan skabes et formidlingsrum under vandet og måske en legeplads på Pumpegrunden? 


Ja; det må tiden vise!

Ishuset Molsboden

Der er kommet en ny lejer til ishuset - som kommunen har udlejet for en femårig periode. Vi har kontaktet Syddjurs kommune for at få oplysninger på ny lejer og høre om planer for ishuset. Hermed en let redigeret introduktion af de nye lejere.

 

“Vi hedder Marinus og Noah, og vi åbner Molsboden i påsken 2024. 

Vi er to lokale gutter (i tyverne), og har selv besøgt Molsboden ofte i løbet af vores år i Ebeltoft. Vi ser derfor frem til at genåbne den og genskabe den hyggelige feriestemning, som vi forbinder stedet med. 

Det vigtigste for os er at skabe et hyggeligt sted med gode varer, og hvor man kan regne med åbningstiderne. Det skal derfor naturligvis være muligt at nyde en is ved Molsboden her fra forårets start, så vi kommer til at servere Hansens is hele påsken (28. marts – 1. april). I påsken har vi også frisk øl fra Ebeltoft Gårdbryggeri på fadølsankeret, så man kan nyde en dejlig påskebryg i forårssolen. 

Derudover kommer vi også til at servere let mad og kolde drikke til de smukke solnedgange i løbet af sommeren,

Nøglerne til ishuset er lige blevet overdraget - så vær lige lidt overbærende i opstarten.


Vi glæder os til at se jer i Molsboden!”

Lyngsbækvej

Vores seneste kontaktperson hos Syddjurs kommune har igen, igen, igen, igen, igen forladt kommunen. Vi mangler på trods af adskillige rykkere svar på, hvad der kommer til at ske?

Desværre må vi nu frygte, at den ”2 minus 1 vej”, som vi var stillet i udsigt skulle drøftes med politiet, ikke har haft den ønskede fremdrift.

Generalforsamling 2024

Vi minder om, at årets generalforsamling afholdes torsdag 4. juli kl. 18.00 på Strandhotellet.

Nye bestyrelsesmedlemmer søges!

Vores bestyrelse skal suppleres med minimum et nyt medlem ifm. generalforsamlingen. 

Bestyrelsen mødes normalt 6 gange om året. Dertil kan komme enkelte møder med kommunen eller andre aktører. Så arbejdet er forholdsvis overkommeligt. 

Til gengæld får du mulighed for at arbejde med emner, som måtte have din personlige, lokale interesse.

Er du interesseret; kontakt gerne en fra bestyrelsen, hvis du vil høre nærmere.

God Påskeferie!


Bestyrelsen

Petanqueturnering

Efter succesen sidste år gentager vi Petanqueturneringen her i foråret. Det bliver pinselørdag, 18. maj, klokken 13:30 og cirka to timer frem.

Så puds dine petanquekugler og tag bare familien og venner med. Foreningen er vært ved en forfriskning og der er præmie til vinderholdet!

Tilmelding til kim.br2un@gmail.com inden 11. maj, som laver turneringsplanen.

Man er også velkommen til bare at dukke op på dagen, men så kan vi ikke garantere forfriskninger.

Sidste års vindere;

Jørgen og Ole