Nyhedsbreve

 

                                                                                                                                                  Femmøller Strand april 2023.

Nyhedsbrev april 2023


Så er vi i gang og I modtager det første nyhedsbrev vedr. Kulturladen. Det vil sige bestyrelsen har været i gang siden foreningen blev oprettet den 4. februar og har i perioden haft adskillige møder for at få overblik over og styr på de delprojekter, der skal til for at vi kan komme i mål med vores vision om at få et Kulturhus i Femmøller Strand.


Foreningen har nu 76 medlemmer. Støt op og udbred budskabet til gavn for Kulturladen. Nye medlemmer kan kontakte Klaus Rye (klausrye@hotmail.com) for indmeldelse.


Arne Egeskjold har lagt mange kræfter i visualiseringen af Kulturladen, ledt i gamle arkiver for at kunne fremvise en kulturhistorisk udvikling tilbage fra 1700-tallet op til Egil Fischers opkøb af Parcelgårdens jord med henblik på at skabe feriebyen. Denne historiske tidsakse kan ses på Grundejerforeningens hjemmeside under ”byens Hus”. Derudover har han og Per Nielsen udarbejdet plan for byggeprojektet. Arne har også designet vores brevhoved og dermed logo som er en afspejling af trækonstruktionen i laden.


Meld dig ind i Kulturladen


Vi har nu også fået oprettet en konto i Sparekassen Kronjylland således at der nu kan indbetales medlemskontingent. Medlemsgebyr på 150 kr. skal derfor indbetales på konto 9360 0020388056. Husk at skrive navn på indbetalingen


Lejeaftale med Jonas fra Nørhald


Der er indgået en lejeaftale af grunden med Jonas Emil Kring Anker-Petersen. En lejeaftale der løber uopsigelig i 25 år med et tillæg på 10 år.


”Kulturdepotet” – vores første mødested


En af de opgaver bestyrelsen har arbejdet med, har været at finde et sted hvor man kunne mødes i renoveringsperioden. Når Kulturladen står færdig, er der brug for et depotrum så vi bygger NU et fremtidigt depotrum på ca. 30 m2. Indtil Kulturladen står færdig vil det blive brugt til møder, fremvisning af projektet Egils Have, Kulturladen, mødested for medlemmer etc. Der vil blive etableret toilet, et lille køkken så der kan brygges kaffe. Så i stedet for at leje en pavillon i perioden, bliver der bygget en blivende bygning. Bestyrelsen er i fuld gang med at søge penge til dette, ca. 150000 kr. Vi forventet at ”Kulturdepotet” står færdigt til efteråret.


Renovering af Kulturladen


Der er også fuld gang i det store renoveringsprojekt, nemlig selve laden. Når man søger fonde, skal der laves en del baggrundsmateriale såsom prospect (det I kan se på GFFS hjemmeside), projektplan, byggeøkonomi etc. Dette materiale er ved at være på plads således at fondssøgning kan starte. Renoveringsprojektet er pt. kalkuleret til at koste ca. 5 Mill. Kr. Heri medregnes frivilligt arbejde. Jo mere selvbetaling der kan stables på benene, når der søges Funding, jo bedre, så der kalkuleres med at vist mål af frivilligt arbejde i forbindelse med renoveringen (f.eks. færdigbygning af Kulturdepot, malearbejde i Kulturladen, indretning etc.). Bestyrelsen påtænker også at udstede folkeaktier som støtte til projektet. Mere herom senere.


Så fremadrettet er der siden den 4. februar blevet lavet en masse fodarbejde som nu skal stå sin prøve – læs indsamling af penge til renovering.


Nyhedsbreve fra Kulturladen

Med hensyn til kommunikation med medlemmer er det tanken at udsende 4 nyhedsbreve om året. Der er også nu oprettet en Facebook side kaldet ”Kulturladen Femmøller Strand” kun for medlemmer.

 

Hjemmeside


En decideret hjemmeside indeholdende bookingsystem kommer på et tidspunkt, men indtil da er der nyheder via Facebook, GFFS-hjemmeside og bestyrelsen kan altid kontaktes direkte.


Loppemarked

Loppemarkedsgruppen er gået i gang med forberedelserne til årets store loppemarked, som bliver afholdt i parken søndag d. 9. juli. Stande kan bookes via Go-Syddjurs fra sidst i maj. Overskuddet går ubeskåret til Kulturladen, og vi samarbejder igen i år med Birgitte Damgaard, som står for Musik i teltet om fredagen. Som noget nyt vil Kulturladens bestyrelse stå for et arrangement i teltet om lørdagen. Sæt et stort kryds i kalenderen den weekend og kom og støt op.


 

Bestyrelsen i Kulturladen ved Femmøller Strand.