Lokalplan

Lokalplan med fokus på udvikling og bevaring af Egil Fischers Ferieby ved Femmøller

Syddjurs Kommune har vedtaget lokalplan nr. 426 for Egil Fischers Ferieby


Lokalplanens formål er at fastlægge bestemmelser, der sikrer karakteristika og struktur fra Egil Fischers byplan således, at det enestående kulturmiljø bevares samtidig med, at det sikres, at området fortsat kan udvikle sig.

 

Lokalplanens fokus er langsigtet og hensigten er at styrke fortællingen om feriebyen og visionen bag den således, at den over tid vil komme til at kunne aflæses endnu stærkere i områdets fysiske fremtræden og i den stemning og stedsånd, der er karakteristisk for området.

 

Forhåbningen er, at området om 10, 20, 50 år vil fremstå endnu mere i tråd med den oprindelige vision, end den gør i dag, og intentionen med lokalplanen er derfor at sikre de bevaringsværdige huse, men i særdeleshed også ved at sikre, at den fremtidige bygningsmæssige udvikling i form af ombygninger, tilbygninger og nybyggeri sker i overensstemmelse med den stedlige byggestil i forhold til proportionering, stiltræk, materialevalg, farver og generelt arkitektonisk udtryk.

Arbejdet blev indledt med et borgermøde i maj 2019 og endelig politisk besluttet ultimo 2022.

 

Der har været en stor borgerinddragelse i hele processen, og der er gennemført to høringsrunder

 

Grundejerforeningen har være med i en tæt dialog med Syddjurs Kommune i hele processen og deltaget i alle arbejdsgrupper og i de mange møder, der har været undervejs.

 

Mange grundejere har ligeledes fremvist et stort engagement og deltaget i arbejdet.

Foto: Ulla Rugaard

Nedenfor kan du finde

-  Lokalplanen,

-  Kommuneplantillægget og

-  Opdateret servitutredegørelse

Hent planen i sin helhed her: